Oι εργαζόμενοι, όταν προσλαμβάνονται, αναμένεται να εισφέρουν στην αξία μιας επιχείρησης. Οι λεγόμενοι «τοξικοί» εργαζόμενοι και συνεργάτες δημιουργούν διαμάχες, πικρίες και αντιπάθειες, που επηρεάζουν όλο το προσωπικό και θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία της εταιρείας. Οι υπεύθυνοι του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και οι διευθυντές πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύουν έγκαιρα τις τοξικές συμπεριφορές και κινήσεις και να αναλαμβάνουν αμέσως δράση για να αποτρέψουν ολέθριες συνέπειες στην εταιρική κουλτούρα. Είναι άλλωστε γνωστό πόσο χρονοβόρα και επίπονη είναι η οικοδόμηση και η εμπέδωση αυτής της κουλτούρας.


Ένας συνεργάτης χαμηλής ή υψηλής απόδοσης που όμως δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη κατατάσσεται στα τοξικά μέλη της ομάδας. Είναι καλύτερο να συνεργάζεσαι με κάποιον που εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν αποδίδει μέτρια στη δουλειά. Η πρόκληση είναι να βοηθήσουμε όσους δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη να την οικοδομήσουν, ώστε να πετύχουν. Ενώ η πρακτική απόδοση ορίζεται εύκολα στις εργασιακές παραμέτρους, η εμπιστοσύνη είναι δύσκολο να καθορισθεί. Η εμπιστοσύνη αντανακλά προσωπικότητα και χαρακτήρα, για παράδειγμα κάποιον που σας στηρίζει στα δύσκολα, ενώ παράλληλα επιδεικνύει ταπεινότητα, ενσυναίσθηση και υπομονή. Αυτά είναι τα προσόντα που χαρακτηρίζουν τους καλούς συνεργάτες, τα άριστα μέλη του προσωπικού, τους χαρισματικούς ηγέτες, καθώς και τους εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς.


Τα τοξικά μέλη μιας ομάδας είναι συνήθως εύκολο να εντοπιστούν – απλά ρωτήστε ποιοι είναι οι αντιπαθείς και ασυνεννόητοι. Δεν είναι αναγκαστικά κακοί άνθρωποι. Μπορεί να έχουν εργαστεί παλαιότερα σε εταιρείες που ανέχονταν τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να είναι επιτακτική η απόλυσή τους. Σίγουρα όμως θα έπρεπε να εκπαιδευθούν και να καθοδηγηθούν, ώστε να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες. Κάποιοι από αυτούς μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν. Αλλά εάν αυτό αποδειχθεί ανέφικτο, θα πρέπει οπωσδήποτε να απολυθούν. Μία εταιρεία πρέπει να συνδυάζει εκείνους που μοιράζονται τους ίδιους στόχους στα πλαίσια μιας γόνιμης εταιρικής σχέσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν το όραμα και τους κοινούς τους στόχους και να βρουν ανθρώπους με τις αντίστοιχες αξίες, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους.


Τα μέλη της ομάδας που χαρακτηρίζονται ως τοξικά μερικές φορές δεν συνειδητοποιούν ότι οι ενέργειές τους πλήττουν την ομάδα. Για παράδειγμα, οι συνεργάτες που δεν συμμετέχουν στις συναντήσεις μπορεί να είναι ντροπαλοί και να προτιμούν πιο μοναχικές μεθόδους μελέτης. Αντίστοιχα,οι άνθρωποι που διακόπτουν συχνά μπορεί να έχουν μια ευερέθιστη προσωπικότητα και να μην συνειδητοποιούν ότι ενοχλούν. Πρέπει γενικά να αποφεύγουμε τις υποθέσεις. Η εστίαση αποκλειστικά στην ατομική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες να χάσουν καλούς ανθρώπους,επειδή δεν επιλύθηκαν υποκείμενα ζητήματα. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας μιας τοξικής συμπεριφοράς είναι πιθανότερο να συμβάλλουν στη βέλτιστη τελική λύση.


Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αντιμετώπισης ενός τοξικού υπαλλήλου. Η αξιοπιστία και η ικανότητα ενός μάνατζερ ή ενός διευθυντή φαίνεται από την ευστοχία των χειρισμών σε παρόμοιες καταστάσεις, διαφυλάσσοντας τελικά την απόδοση όλης της ομάδας. Η καλύτερη προσέγγιση είναι η αμερόληπτη και δίκαιη στάση, η ενδελεχής ενασχόληση με το ζήτημα, η συνεπής προσκόλληση σε τεκμηριωμένες διοικητικές διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησης και η αποφασιστικότητα στην οριστική επίλυση των διλημμάτων.