Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας μπορούμε να επηρεάσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά του κοινού και να αυξήσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων. Ποιες κατευθύνσεις μπορούμε να ακολουθήσουμε με βάση τις “ψυχολογικές αρχές” ώστε να αυξήσουμε τις πωλήσεις;

4.Η εξοικείωση νικά!

   Οι έρευνες δείχνουν ότι η οικειότητα δημιουργεί θετικά συναισθήματα και θετικές αντιδράσεις στους ανθρώπους, γι’ αυτό και νιώθουμε πιο άνετα με κάτι που μας είναι οικείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να γίνουν φίλοι με τους ανθρώπους που βλέπουν πιο συχνά. Επίσης αν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο παρόμοια προϊόντα γνωστής ή άγνωστης εταιρείας, το πιθανότερο είναι να επιλέξουμε το πρώτο.

Έχοντας αυτό το γεγονός υπόψη, είναι πολύ σημαντικό το να επιδιώκουμε ώστε  το αγοραστικό μας κοινό να έρχεται σε συχνή επαφή με το σήμα και τα προϊόντα της εταιρείας μας. Η συχνή έκθεση στις υπηρεσίες μας αυξάνει και την πιθανότητα να τις επιλέξουν κάποιοι αγοραστικά, καθώς θα τους είναι πιο οικείες. Αςκρατήσουμε το εμπορικό μας σήμα μπροστά από τους πιθανούς καταναλωτές μας, μέσω τακτικών διαφημίσεων και επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αρκεί να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ότι η υπερβολή και ο κορεσμός μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να είμαστε παρόντες αλλά και προσεκτικοί για να μην γίνουμε κουραστικοί.

 5. Η αρχή της αμοιβαιότητας

   Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, επιθυμούμε και επιδιώκουμε να κάνουμε ωραία πράγματα ως αντάλλαγμα, όταν οι άνθρωποι κάνουν ωραία πράγματα για μας. Ακόμη και μία απλή χειρονομία μπορεί να προκαλέσει την επιθυμία μας να ανταποκριθούμε και αυτό αποτελεί ίσως ένα ασυνείδητο τρόπο αντίδρασης στο θετικό.

    Άρα μία καλή ιδέα είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι μικρό και εύστοχο που δεν σχετίζεται με την αγορά των προϊόντων μας, όπως ένα πρωτότυπο διαφημιστικό. Η δημιουργικότητα και η πρακτικότητα είναι δύο χρήσιμες δεξιότητες σε αυτό το σημείο.

6. Η αξία της σωστής διατύπωσης

   Οι σωστές λέξεις και η κατάλληλη διατύπωση ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας προσφοράς μπορεί να επιφέρει σημαντική επιρροή στο κοινό που απευθυνόμαστε. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε μια ερώτηση μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει κάποιος. Ο τρόπος που πλαισιώνουμε λεκτικά κάτι είναι βασικός ώστε να κάνουμε τους καταναλωτές πιο δεκτικούς στο προϊόν ή την υπηρεσία, καθώς το πλαίσιο είναι εξίσου σημαντικό για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αποφάσεις που αφορούν χρήματα. 

     Ένας καλός και αποτελεσματικός τρόπος βασισμένος σε αυτή την αρχή ψυχολογίας, είναι να πλαισιώνουμε το προϊόν μας με θετικό τρόπο ή ακόμη καλύτερα να αναφερόμαστε σ’ έναν κίνδυνο, χρησιμοποιώντας αρνητικούς όρους παρουσιάζοντας το προϊόν ως λύση μέσα σε ένα θετικό πλαίσιο.

Συγγραφέας περιεχομένου: Ε. Ρέρα