Η ανεργία μπορεί εύκολα να γίνει εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρας μας ή να μας κάνει λιγότερο ανταγωνιστικούς υποψηφίους για μια θέση εργασίας. Αυτό συμβαίνει αφενός επειδή οι δεξιότητες μας «σκουριάζουν», χωρίς την καθημερινή τριβή με το επάγγελμά μας, και αφετέρου επειδή η ανεργία δεν μας βοηθάει να εξελιχθούμε και να κατοχυρώσουμε τα απαιτούμενα προσόντα για μια καλή θέση. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί πρέπει αρχικά να φροντίζουμε, ώστε το βιογραφικό μας να παραμένει ενημερωμένο με δράσεις και δραστηριότητες συναφείς με το επάγγελμα που μας ενδιαφέρει.

Επιμόρφωση/ Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Μπορούμε εύκολα να αναβαθμίσουμε το βιογραφικό μας στοχεύοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε. Πλέον υπάρχουν πολλές οικονομικές και δωρεάν επιλογές που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο μας, όπως προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια (δια ζώσης ή online/webinars), εργαστήρια (workshops), video επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά video, δράσεις επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.. Είναι σημαντικό να επιλέγουμε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα και πάντα με κριτήριο το επάγγελμα που μας ενδιαφέρει.

Ενίσχυση βασικών προσόντων: Σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα είναι σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη γλώσσα μας. Επίσης πολύ χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε μια επιπλέον ξένη γλώσσα (συνήθως τα αγγλικά) και να μπορούμε να χειριζόμαστε διάφορα προγράμματα στον υπολογιστή. Αυτά θεωρούνται βασικά προσόντα που καλούμαστε σχεδόν πάντα να κατέχουμε. Εάν σε κάποιο από αυτά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, η περίοδος της ανεργίας είναι ίσως η πιο κατάλληλη περίοδος για να βελτιωθούμε. Οι επιλογές εκμάθησης είναι και πάλι πολλές ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες μας.

Εθελοντισμός: Ο εθελοντισμός μας βοηθάει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και παράλληλα ενισχύει το κοινωνικό μας προφίλ. Πέρα από την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, μας επιτρέπει να κάνουμε διασυνδέσεις, να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες και να αναπτύξουμε σημαντικές δεξιότητες, όπως τη συνεργασία, την προσήλωση σε ένα στόχο, τη λήψη πρωτοβουλιών κ.α., που μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς.

Διακοπές εθελοντικής εργασίας: Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνουμε διακοπές προσφέροντας εργασία. Συνήθως τα βασικά έξοδα είναι πληρωμένα παρότι η εργασία θεωρείται εθελοντική. Σε κάθε περίπτωση όμως μια τέτοια επιλογή διακοπών θα δείξει σε έναν μελλοντικό εργοδότη ότι ξέρουμε να εκμεταλλευόμαστε υπέρ μας κάθε ευκαιρία και δεν επαναπαυόμαστε.

Διασυνδέσεις: Στοχεύουμε στις διασυνδέσεις και προσπαθούμε να εμπλακούμε σε τοπικές ή μεγαλύτερες δράσεις. Η επαφή με άλλους ανθρώπους, ιδίως του επαγγέλματός μας, πέρα από τις εμπειρίες που μας προσφέρει, είναι πολύ σημαντική πηγή για συστάσεις σε μια επόμενη εργασία μας.
Δραστηριότητες και χόμπι: Η επιλογή αθλητικών δραστηριοτήτων και η αναζήτηση δημιουργικών τρόπων για να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην αναζήτηση εργασίας. Πολλοί εργοδότες αναζητούν χαρακτηριστικά και προσόντα που προκύπτουν από τον γενικότερο τρόπο ζωής του υποψηφίου, όπως η πειθαρχία, η οργάνωση, η συνέπεια κ.α., τα αθλήματα και τα χόμπι μας συνήθως αναδεικνύουν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.

Γενικότερα φαίνεται ότι η στάση μας κατά την περίοδο της ανεργίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική μας πορεία. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτήν την περίοδο προς όφελός μας κάνοντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την επαγγελματική, αλλά και προσωπική μας ανάπτυξη.