Η βασική ιδέα πίσω από την επένδυση στο χρηματιστήριο είναι η τοποθέτηση χρημάτων σε μετοχές η αξία των οποίων πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν υπάρχει καμμία εγγύηση ότι θα κερδίσουμε χρήματα με τις μετοχές. Για να αποδώσει μια τέτοια επένδυση απαιτείται παρακολούθηση, υπομονή και διεξοδική διερεύνηση των εταιρειών στις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τις οικονομικές εξελίξεις, να χρησιμοποιούμε τους δείκτες της αγοράς όπως ο Nikkei, o DAX, ο CAC, ο FTSE, ο Dow Jones Industrial Average, ο S&P 500 και ο NASDAQ Composite και να ελέγχουμε τις παγκόσμιες επενδυτικές τάσεις.

Ένας τρόπος για να κερδίσουμε χρήματα είναι η αναζήτηση εταιρειών που πληρώνουν μέρισμα, το οποίο είναι ένα ποσό που δίνεται στους μετόχους με βάση τα κέρδη της εταιρείας. Το ποσό της ατομικής πληρωμής μερίσματος βασίζεται στον αριθμό των μετοχών που κατέχουμε. Έτσι εάν το μέρισμα πληρώνει 2 ευρώ ανά μετοχή και έχουμε 200 μετοχές, θα λάβουμε μέρισμα400 ευρώ. Μπορούμε να επιλέξουμε να κρατήσουμε τα χρήματα ή να τα επανεπενδύσουμε αγοράζοντας περισσότερες μετοχές.


Ο βασικός στόχος είναι να αγοράζουμε φτηνά και να πωλούμε ακριβά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης είναι το κεφαλαιουχικό μας κέρδος. Αν και μπορεί να είναι δελεαστικό, δεν προχωράμε στην αγορά μιας μετοχής μόνο και μόνο επειδή φαίνεται φθηνή. Βρίσκουμε μετοχές με καλή τιμή ή ακόμη και ελαφρώς υποτιμημένες και αγοράζουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Κρατάμε τις μετοχές αυτές, παρακολουθώντας τις επιδόσεις τους με την πάροδο του χρόνου και τις διαθέτουμε όταν η τιμή τους είναι υψηλότερη από ό,τι πληρώσαμε για να τις αποκτήσουμε. Χρειάζεται στρατηγική, επιμέλεια και χρόνος.


Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επενδύσουμε στο χρηματιστήριο. Όταν επενδύουμε σε μετοχές, ουσιαστικά επενδύουμε σε επιχειρήσεις. Αυτές θα μπορούσαν να είναι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η αγορά μετοχών μας καθιστά μερικό ιδιοκτήτη μιας εταιρείας. Γι ‘αυτό θα πρέπει να αγοράζουμε μετοχές εταιρειών που πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά, αποφεύγοντας τους κινδύνους.

Με τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουμε τα χρήματά μας μαζί με άλλους επενδυτές σε ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Αγοράζουμε μετοχές του συνολικού κεφαλαίου [fund] και όχι πραγματικά μερίδια των μεμονωμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να προσφέρουν μεγάλη διασπορά και διαφοροποίηση μέσω του συνδυασμού μετοχών, ομολόγων και άλλων επενδυτικών προιόντων με μεταβαλλόμενο κίνδυνο και διαφοροποιημένους επενδυτικούς στόχους.

Τα ETF (εμπορεύσιμα κεφάλαια ανταλλαγής) είναι διαπραγματεύσιμα επενδυτικά προϊόντα απαρτιζόμενα από ένα σύνολο μετοχών και παραγώγων που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της απόδοσης συγκεκριμένου δείκτη, τομέα ή εμπορεύματος. Τα ETF τα συναλλάσουμε όπως τις μετοχές. Όταν αγοράζουμε ένα ΕTF, αγοράζουμε μετοχές του συνολικού κεφαλαίου,αντί για πραγματικά μεμονωμένα μερίδια. Τα ETF έχουν τον κίνδυνο των υποκείμενων επενδύσεών τους και δεν παρέχουν εγγυήσεις ότι θα πετύχουν τους στόχους κερδοφορίας τους.


Με τα χρήματα που επενδύουμε στη χρηματιστηριακή αγορά μπορούμε πράγματι να έχουμε μεγάλες δυνατότητες κερδοφορίας, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι μετοχές έχουν ρίσκο λόγω του ότι η αξία τους μεταβάλλεται συνεχώς. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για κέρδος. Η έρευνα και ο επαγγελματισμός είναι ζωτικής σημασίας για επιτυχείς επενδύσεις. Οι αποφάσεις μας για να επενδύσουμε πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα, όχι σε συναισθήματα, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί σχετικά με τους κινδύνους και να ακούμε με σκεπτικισμό τις διάφορες επενδυτικές συμβουλές και ευκαιρίες“.