Πολλοί επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Η επιθυμία να είστε το αφεντικό είναι έντονη, αλλά η έναρξη μιας επιχείρησης έχει ρίσκο: 50% των μικρών επιχειρήσεων αποτυγχάνει μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Η διαχείριση της εκκίνησης είναι δύσκολη, ειδικά όταν η επιχειρηματικότητα επηρεάζει τις αποφάσεις και όταν λείπει η επιχειρηματική εμπειρία. Αν ξεκινήσετε μια επιχείρηση, μάθετε από τα λάθη των άλλων και αποφύγετε κοινές παγίδες, όπως η εσφαλμένη εκτίμηση της ζήτησης για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν επειδή ο ιδιοκτήτης υπερεκτιμά τη ζήτηση. Είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που οι άνθρωποι χρειάζονται ή θέλουν; Ταιριάζει με τις τρέχουσες τάσεις; Αναρωτηθείτε αν τα οφέλη για τον πελάτη είναι δεδομένα και εύκολα κατανοητά. Επίσης, αποφύγετε την είσοδο σε μια κορεσμένη αγορά χωρίς ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πριν προσπαθήσετε να οικοδομήσετε μια επιχείρηση γύρω από το ταλέντο σας, σκεφτείτε πώς θα ξεχωρίσει η επιχείρησή σας από άλλες παρόμοιες. Εξετάστε παράγοντες όπως η τιμή, η γεύση, η διακόσμηση, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η διαφήμιση και καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας θα ξεχωρίζει. Χωρίς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η αρχή θα είναι δύσκολη.


Επίσης, είναι επιτακτική η αποτίμηση του κόστους. Όπως σε κάθε πρότζεκτ, η επιτυχής έναρξη μιας επιχείρησης απαιτεί λεπτομερή καταγραφή των δαπανών, τόσο των λογιστικών όσο και των «προσωπικών». Η υποκεφαλαιοποίηση είναι ένας από τους κύριους λόγους για την αποτυχία των επιχειρήσεων, οπότε απαιτείται ένας καλός προϋπολογισμός ο οποίος να περιλαμβάνει όχι μόνο τα κόστη εκκίνησης αλλά και τα έξοδα διαβίωσης. Υπολογίστε ότι θα κοστίσει και θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμένετε συνεκτιμώντας το προσωπικό και το οικογενειακό κόστος, αφού οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα κοπιώδεις. Είναι καλύτερο να υπερεκτιμούμε και να μας εκπλήσσει ευχάριστα το αποτέλεσμα, παρά να είμαστε υπεραισιόδοξοι και να καταλήγουμε σε πτώχευση. Επιπλέον, αναθέστε αρμοδιότητες και μην αγνοείτε κρίσιμες λειτουργίες. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του καλός στην διαχείριση μιας επιχείρησης. Εντοπίστε κάθε κρίσιμη λειτουργία και αναθέστε καθήκοντα στο καλύτερο άτομο για να κάνει τη δουλειά προς όφελος της εταιρείας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ποτέ δεν θα αγνοείτε τα πράγματα που δεν σας αρέσει να κάνετε. Μπορεί να χρεοκοπήσετε τόσο επειδή δεν δημιουργείτε πωλήσεις όσο και επειδή δεν πληρώσατε την εφορία! Πολλές κρίσιμες λειτουργίες εμπλέκονται στη δομή μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Επομένως, στελεχώστε την ομάδα με ικανούς ανθρώπους στην κατάλληλη θέση.


Βεβαιωθείτε ότι σχεδιάζετε με στόχο την κερδοφορία. Κατά την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου καθορίστε το επιχειρηματικό μοντέλο. Η λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού ή φιλανθρωπικού οργανισμού μπορεί να είναι ικανοποιητική και να απαιτεί επιχειρηματικές δεξιότητες, αλλά σε μια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο κερδοφορίας. Ποιο είναι το ακαθάριστο περιθώριο επί των πωλήσεων; Το καθαρό περιθώριο; Πόσες πωλήσεις χρειάζεστε κάθε μέρα ή εβδομάδα; Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο και πώς θα το ξεπεράσετε; Οι αριθμοί δεν λένε ψέμματα, δεν είναι συναισθηματικοί και δεν προσφέρουν δικαιολογίες. Εάν οι αριθμοί δείχνουν ότι υποχωρείτε, αναλάβετε δράση και κάνετε αλλαγές. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο αν τους καθορίσετε!

Άρα, πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες να είστε στο 50% των επιχειρήσεων που επιβιώνουν για τουλάχιστον 5 χρόνια; Η τύχη και η συγκυρία παίζουν σίγουρα ρόλο, αλλά οπωσδήποτε μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση με σχολαστικό προγραμματισμό και ολοκληρωμένη στρατηγική.