Η χωροδιάταξη των γραφείων και ιδίως των καρεκλών επηρεάζει πολύ τις σχέσεις τόσο ανάμεσα στους εργαζόμενους όσο και με τους πελάτες που επισκέπτονται έναν εργασιακό χώρο. Αν και υπάρχει μια άτυπη και γενική φόρμουλα ερμηνείας των θέσεων καθίσματος, το περιβάλλον επηρεάζεται αρκετά από τις στρατηγικές θέσεις του χώρου.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές θέσεις καθίσματος σε ένα ορθογώνιο γραφείο.

Η γωνιακή θέση​, ​όπου δύο άνθρωποι κάθονται μεν σε διαφορετικές πλευρές του γραφείου αλλά βρίσκονται πολύ κοντά, μιας και τους χωρίζει η γωνία του γραφείου. Η συγκεκριμένη θέση χρησιμοποιείται συνήθως από ανθρώπους που μετέχουν σε μια φιλική συζήτηση. Η θέση επιτρέπει απεριόριστη βλεμματική επαφή και υπάρχει χώρος για κινήσεις των χεριών. Η συγκεκριμένη θέση μπορεί να φέρει τον έναν από τους δύο σε αμυντική στάση, σε περίπτωση που υπάρχει τοίχος από πίσω του.

Η θέση συνεργασίας ​είναι αυτή που προάγει την εμπιστοσύνη, μιας και οι δύο συνομιλητές έχουν παρόμοιο προσανατολισμό διατηρώντας ταυτόχρονα ο καθένας τον ζωτικό του χώρο χωρίς να αισθάνονται ίχνος απειλής. Επίσης, ενισχύει τη διαπραγμάτευση ιδίως με τον ερχομό ενός τρίτου προσώπου συνδυάζοντας έτσι και τη γωνιακή θέση. Η θέση αυτή, ανάμεσα στους τρεις συνομιλητές, χαρακτηρίζεται συχνά και ως «παίρνοντας το μέρος του αντιπάλου».

Η ανταγωνιστική – αμυντική ​είναι η θέση όπου το ένα κάθισμα βρίσκεται απέναντι από το άλλο και ανάμεσά τους το γραφείο. Συχνά, η συγκεκριμένη θέση δημιουργεί αμυντική και ανταγωνιστική ατμόσφαιρα και καλεί το κάθε μέρος να πάρει μια σταθερή θέση στις απόψεις του. Το γραφείο γίνεται ένα σταθερό εμπόδιο ανάμεσά τους. Ανεξάρτητα από τη φύση της δουλειάς, ιδίως σε συνθήκες διαπραγμάτευσης και επιρροής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν πως η συγκεκριμένη θέση συνήθως δεν προκαλεί ασφάλεια και οι συζητήσεις είναι πιο σύντομες και συγκεκριμένες.

Η θέση ανεξαρτησίας ​επιλέγεται από τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, γι’ αυτό και κάθονται δίπλα-δίπλα. Δηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος και μπορεί να ερμηνευτεί ως εχθρικότητα, αν παραβιαστούν τα προσωπικά σύνορα. Παρατηρείται συχνά σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα και βιβλιοθήκες. Όταν ο σκοπός είναι μια ανοιχτή συζήτηση καλύτερα να αποφεύγεται η συγκεκριμένη θέση.

Γραφείο & Καθίσματα

Σχήμα γραφείου: Το τετράγωνο και το ορθογώνιο γραφείο δημιουργούν ανταγωνιστική και αμυντική σχέση μεταξύ των συνομιλητών. Το στρογγυλό γραφείο δημιουργεί αίσθηση χαλαρότητας και έλλειψη τυπικότητας και είναι ιδανικό για την προώθηση μιας συζήτησης μεταξύ ανθρώπων με «ίσα» δικαιώματα. Συχνά ωστόσο παρατηρείται τα μέλη να επιθυμούν να πλαισιώνουν τον ισχυρό και έτσι δημιουργείται σταδιακά μείωση της δύναμης και το μέλος που κάθεται απέναντι από τον ισχυρό τελικά καταλήγει σε ανταγωνιστική – αμυντική θέση. Στους σημερινούς εργασιακούς χώρους συνήθως χρησιμοποιούνται το τετράγωνο και το ορθογώνιο γραφείο, που είναι και γνωστά ως γραφείο εργασίας, χρησιμοποιούνται για επιχειρηματική δραστηριότητα, σύντομες συζητήσεις και επιπλήξεις. Το στρογγυλό γραφείο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας ανεπίσημης ατμόσφαιρας και για πειθώ.

Καρέκλα: Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν στην επιλογή της καρέκλας. Για παράδειγμα το ύψος της πλάτης, το συνολικό μέγεθος της καρέκλας, το υλικό που είναι φτιαγμένη και το ύφος της είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα είναι σημαντική και η αναλογία σε σύγκριση με τη θέση του άλλου μέρους για να αποφεύγονται –εφόσον δεν είναι επιθυμητό- τα παιχνίδια ισχύος. Οι περιστρεφόμενες καρέκλες, ιδίως όταν έχουν βραχίονες και ρόδες, υπαινίσσονται περισσότερη δύναμη και κύρος από τις σταθερές, επιτρέποντας σε αυτόν που τις χρησιμοποιεί ελευθερία κινήσεων.

Ο χρυσός κανόνας λέει να μην παραβιάζετε την περιοχή του άλλου εκτός και αν σας έχει δοθεί προφορική ή σιωπηρή άδεια για να το κάνετε. Διαφορετικά παίρνετε μεγάλο ρίσκο!