Ο επαγγελματισμός βασίζεται κατά μία έννοια σε μία φιλοσοφία ζωής και στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στοιχεία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα. Και ενώ τυπικά επαγγελματίας θεωρείται οποιασδήποτε απασχολείται επαγγελματικά σε έναν κλάδο, στην πράξη δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο καλός επαγγελματίας δεν είναι απλώς κάποιος που έχει πάρει πτυχίο ή κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον τομέα της εργασίας του, αντίθετα, διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία, τη συνεχή προσπάθεια και την αυτοκριτική.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μοιράζονται οι «καλοί επαγγελματίες»;

Καλή εκπαίδευση και γνώσεις: Η σωστή εκπαίδευση και η συνεχής επαφή με το αντικείμενο της εργασίας είναι βασικοί παράγοντες. Ο καλός επαγγελματίας φροντίζει να είναι ενημερωμένος για τις εξελίξεις στον κλάδο του και στοχεύει στο να εμπλουτίζει τις γνώσεις του για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και επίκαιρος.
Θετική στάση: Η κάθε εργασία μπορεί να γίνει απαιτητική και κουραστική κάποιες φορές, αλλά ο καλός επαγγελματίας προσπαθεί να απολαμβάνει τους ρόλους που έχει αναλάβει και να αξιοποιεί θετικά τις αρμοδιότητές του για να κινητοποιείται και να εξελίσσεται.
Θετική προσωπική αξιολόγηση και δεκτικότητα στην ανατροφοδότηση: Η υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα της εργασίας είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του καλού επαγγελματία. Ακόμα και όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, ο καλός επαγγελματίας, αφού πρώτα επιβραβεύσει τον εαυτό του για την προσπάθεια, θα εντοπίσει τα περιθώρια βελτίωσης, θα παρατηρήσει τις λάθος κινήσεις και θα προσαρμοστεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο καλός επαγγελματίας δέχεται την οποιαδήποτε κριτική και προσπαθεί να χτίσει πάνω σε αυτήν. Μαθαίνει από τα λάθη του και αντιμετωπίζει την γνώμη των άλλων σαν μια πρόκληση για περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη, χωρίς να την παίρνει προσωπικά ή να επηρεάζεται αρνητικά και να απογοητεύεται.
Στοχοπροσήλωση και προσαρμοστικότητα: Ο καλός επαγγελματίας στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να επιστρατεύσει μέτριες και γρήγορες παρεμβάσεις, όταν είναι απαραίτητο. Ο στόχος δεν αλλάζει, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί η προσέγγιση ή να δοθεί μία παράταση χρόνου μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η ικανότητα ελιγμού με τις λιγότερες απώλειες σε επίπεδο ποιότητας είναι ένα βασικό γνώρισμα.
Σεβασμός στους κανόνες και στον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας: Ο καλός επαγγελματίας δεν ξεπερνά τα όρια και λειτουργεί στο πλαίσιο της εργασίας του με σεβασμό προς τους άλλους. Καμία κακή ή αρνητική συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή και οι διαπληκτισμοί ή οι διαφωνίες λύνονται πάντα με ευγένεια και διακριτικότητα. Η αποτελεσματική και εποικοδομητική επικοινωνία με τους συνεργάτες ή τους πελάτες, θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και ο καλός επαγγελματίας γνωρίζει ότι πρέπει να είναι ψύχραιμος, ευγενικός και προσιτός.
Προθυμία για δράση: Η εργασία για τον καλό επαγγελματία είναι ένα μέσο εξέλιξης. Κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει ή κάποια απρόβλεπτη δυσκολία, έχει τη διάθεση να αναζητήσει λύσεις. Ο καλός επαγγελματίας δεν βλέπει εμπόδια, αλλά προκλήσεις και έτσι είναι πάντα σε ετοιμότητα, χωρίς να ψάχνει δικαιολογίες.
Προσωπικός χρόνος: Ο προσωπικός χρόνος είναι πολύτιμος για κάθε καλό επαγγελματία, καθώς αποτελεί πηγή χαλάρωσης και ενέργειας. Η ισορροπημένη επαγγελματική ζωή προϋποθέτει χρόνο για ξεκούραση και αποφόρτιση. Ο καλός επαγγελματίας δεν είναι αυτός που εργάζεται υπερωρίες ή χωρίς διαλλείματα, αλλά αυτός που μπορεί να αναγνωρίσει πότε χρειάζεται μια παύση από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ώστε να παραμείνει αποδοτικός και αποτελεσματικός.

 

Συγγραφέας περιεχομένου: Ε. Μανίκα