Η λογοδοσία εμπεριέχει την υποχρέωση μιας εταιρείας και του προσωπικού της να είναι υπεύθυνοι για την παροχή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που έχουν καθοριστεί με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες. Η λογοδοσία περιλαμβάνει την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων ως απόρροια εντολών και επακριβών αναφορών ως προς τις επιδόσεις και την κατανομή των κονδυλίων, πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους κανόνες και τα πρότυπα.

Όταν μιλάμε για λογοδοσία, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάποια ιδέα για το τι σημαίνει. Αισθανόμαστε ότι «λογοδοτούμε» στα μέλη της οικογένειάς μας, στους διευθυντές μας στην εργασία, ακόμα και στους φίλους. Αλλά στα πλαίσια μιας επιχείρησης, πώς διαφοροποιείται η λογοδοσία από την ευθύνη;

Κατά ειρωνικό τρόπο, στην πλειονότητα των εταιρειών η λογοδοσία καθίσταται όλο και πιο διάχυτη και συγκεχυμένη. Οι ομάδες καθοδήγησης, οι επιτροπές και τα συμβούλια καθιερώνονται, επειδή τα άτομα δεν γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη απόφασης. Και υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο υπεύθυνος διευθυντής τους. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος που διαδραματίζει η λογοδοσία σε μια εταιρεία;

Σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί αυτός ο διφορούμενος όρος, προτάθηκε ο ακόλουθος ορισμός της λογοδοσίας: «μια υποχρέωση για την οποία κάποιος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος από ένα καθορισμένο άλλο πρόσωπο ως προς τα ατομικά του αποτελέσματα και τις ενέργειές του». Υπάρχουν τρεις συνιστώσες αυτού του ορισμού. Πρώτον, προκύπτει η υποχρέωση του ατόμου. Δεύτερον, υπάρχει λογοδοσία για τα αποτελέσματα καθώς και για τις ενέργειες, δηλαδή το πώς επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα. Και τρίτον, υπάρχει η έννοια ενός «καθορισμένου άλλου προσώπου», υπογραμμίζοντας έτσι την ιδέα ότι η λογοδοσία δεν νοείται μόνο μέσα στον εαυτό μας: εδώ υπεισέρχεται η έννοια της ευθύνης.

Λογοδοσία έναντι ευθύνης:

Πείτε ότι ταξιδεύετε με αυτοκίνητο και μια πέτρα έχει πέσει στο δρόμο. Νιώθετε την ανάγκη να τη μετακινήσετε για να βοηθήσετε τα άλλα οχήματα, πιστεύοντας ότι είναι δική σας ευθύνη λόγω των κοινωνικών σας αξιών. Ωστόσο, ενώ αισθάνεστε «υπεύθυνοι», δεν θα λογοδοτήσετε για τη μη μετακίνηση της πέτρας, καθώς αυτό είναι δουλειά που έχει ανατεθεί στο προσωπικό συντήρησης του οδικού δικτύου.

Στο γραφείο, εάν ένας συνεργάτης δυσκολεύεται να καταλάβει πώς να χρησιμοποιήσει μια ψηφιακή εφαρμογή και εσείς είστε εξοικειωμένοι με αυτό, ίσως αποφασίσετε να βοηθήσετε. Δεν είστε υπεύθυνοι για να βεβαιωθείτε ότι όλοι καταλαβαίνουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Ωστόσο, αν και δεν αποτελεί μέρος της δουλειάς σας, η διάθεση λίγων λεπτών για να μοιραστείτε τις γνώσεις σας είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και αισθάνεστε την ευθύνη να συνδράμετε έναν συνάδελφο.

Οι managers πρέπει να λάβουν υπόψη αυτά τα πράγματα στο έργο τους. Ωστόσο, όταν αρχίζουν να αισθάνονται υπόλογοι στους πελάτες ή σε άλλους managers σε άλλα τμήματα της εταιρείας, μπορεί να αποστασιοποιηθούν από την πραγματική λογοδοσία τους. Οι ευθύνες πρέπει να τίθενται σαφώς, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογείται πλήρως η επίδοση σε όλες τις πτυχές του «υπό λογοδοσία» έργου.

Συγγραφέας κειμένου: Ι. Νούσκας