Ποιες είναι οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Γενικά οι συγκρούσεις μέσα στον εργασιακό χώρο είναι κάτι που οι περισσότεροι θέλουν να αποφύγουν. Παρόλα αυτά, οι απόψεις διίστανται για το αν τα αποτελέσματα μίας τέτοιας διαμάχης είναι θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα μία σύγκρουση μπορεί να έχει τόσο αρνητικά όσο και θετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη διαχείριση και την έγκαιρη αντιμετώπισή της.

Θετικά αποτελέσματα της σύγκρουσης

Όταν οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο οι εργαζόμενοι θα καταφέρουν να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Οι θετικές επιπτώσεις μίας σύγκρουσης είναι οι εξής:

Τρόπος διαχείρισης: Μετά την επίλυση μίας διαμάχης, τόσο οι προϊστάμενοι όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καταφέρνουν να βρουν καινούριους τρόπους δράσης έτσι ώστε ναδιαχειρίζονται παρόμοιες καταστάσεις με πιο αποτελεσματικό και δοκιμασμένο τρόπο.

Βελτίωση επικοινωνίας: Η σύγκρουση αποτελεί μία μορφή επικοινωνίας όπως όλες οι υπόλοιπες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ή και μετά το τέλος της σύγκρουσης, τα άτομα αποκτούν καινούριες ικανότητες επικοινωνίας ή αναπτύσσουν περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες με σκοπό να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να εξελιχθούν.

Τρόπος οργάνωσης και καταμερισμού της εργασίας: Μέσα από τη διαχείριση μίας κρίσης μπορεί να γίνει ένας επαναπρογραμματισμός του τρόπου οργάνωσης της εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση του ίδιου του προσωπικού.

Δημιουργικότητα και καινοτομία: Πίσω από κάθε σύγκρουση ελλοχεύει ο κίνδυνος του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όμως μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε αύξηση της παραγωγικότητας τους και σε καινοτόμες ιδέες.

Αυτο-βελτίωση και ομαδική συνοχή: Μία κρίση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα όριά τους. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση της αποδοτικότητας και η ομάδα αποκτά συνοχή.  

Ανάδειξη βαθύτερων προβλημάτων: Μπορεί να γίνουν φανερά προβλήματα που υπήρχαν αλλά δεν είχαν γίνει αντιληπτά μέχρι τώρα με απώτερο σκοπό την επίλυσή τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και η αλλαγή δεδομένων, που δεν βοηθούν ούτε τους εργαζομένους ούτε τον ίδιο τον οργανισμό.

Αρνητικά αποτελέσματα σύγκρουσης

Μείωση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας: Ακόμα και αν ένας υπάλληλος δεν εμπλακεί σε κάποια διαφωνία ή σύγκρουση, το κλίμα μεταφέρεται και επηρεάζει μεγάλο μέρος του προσωπικού. Είναι λοιπόν φυσικό μία εμπλοκή σε διαμάχη να επιφορτίζει τα άτομα με αρνητικά συναισθήματα και να μειώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους.

Κακό εργασιακό κλίμα και σχέσεις εργαζομένων: Όταν το εργασιακό κλίμα δεν είναι ευχάριστο οι άνθρωποι αισθάνονται πιεσμένοι στα πλαίσια της δουλειάς τους, απομονώνονται και αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές.

Μείωση διάθεσης για απόδοση στην ομάδα: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες που είναι πιο αποδοτικές απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα που χαίρονται να είναι μέρος τους. Όταν όμως οι σχέσεις μέσα σε αυτές έχουν ψυχρανθεί, τότε τα μέλη της επηρεάζονται έντονα με αποτέλεσμα αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην γενικότερη απόδοση τους.

Έμφαση στους προσωπικούς και όχι στους ομαδικούς στόχους: Πολλές φορές μία σύγκρουση προκαλεί αισθήματα ανασφάλειας και φόβου. Αυτό οδηγεί τους εργαζομένους να δίνουν περισσότερη έμφαση στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και να υποβαθμίζουν τη σημασία της ομάδας.

Εργασιακή εξουθένωση και άγχος: Οι συνεχείς συγκρούσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον οδηγούν τα άτομα σε μείωση της αποδοτικότητας, άγχος, δυσαρέσκεια και αισθήματα ανικανοποίητου.

Αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη εμπιστοσύνης: Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει είναι η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στους συναδέλφους. Η ύπαρξη συνεχών συγκρούσεων οδηγεί τα άτομα να μην εμπιστεύονται εύκολα τους γύρω τους και να γίνονται επιφυλακτικοί στις συναναστροφές τους.  

Συγγραφέας περιεχομένου: Μπουτόλα Άννα

Επιχειρηματικότητα