Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί εναν από τους κύριους παράγοντες εύρεσης εργασίας καθώς οι περισσότερες εταιρείες το ζητάνε, γι’αυτό και πρέπει να φτιαχτεί προσεκτικά γιατί είναι και αυτό που δηλώνει την ταυτότητά μας στον εργασιακό χώρο.

Πλέον στο διαδύκτιο θα βρείτε πολλά άρθρα για το πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας.  Παρακάτω θα δείτε έναν ολοκληρωμένο τρόπο για το πως πρέπει να είναι σωστά δομημένο ένα βιογραφικό.

Η δομή ενός βιογραφικού θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

1. Προσωπικά Στοιχεία
2. Εκπαιδευτική Κατάρτιση
3. Επαγγελματική Εμπειρία
4. Άλλες Γνώσεις
5. Επιμορφώσεις
6. Προσόντα

Προσωπικά Στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να είναι αληθή και να αναφέρονται στο άτομο που κάνει την αίτηση.

Τα στοιχεια που πρέπει να περιλαμβάνοντε σε ένα βιογραφικό είναι:

  •  Ονοματεπώνυμο
  •   Ημερομηνία γέννησης
  •   Εθνικότητα (όταν η αίτηση αφορά το εξωτερικό)
  •   Τόπος γέννησης
  •   Φωτογραφία
  •   Στρατιωτικές υποχρεώσεις
  •   Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος – άγαμος, αριθμός παιδιών)
  •   Διεύθυνση κατοικίας
  •   Αριθμός τηλεφώνου
  •   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εκπαιδευτική Κατάρτιση

Στην εκπαιδευτική κατάρτιση θα πρέπει να αναγράφοντε οι σπουδές σας.
Για κάθε βαθμίδα σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται η “διάρκεια φοίτησης“, ο “τίτλος του εκπαιδευτικού ιδρύματος” και ο “βαθμός“.
Οι σπουδές καταγράφονται με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη στην πιο παλαιότερη.

Επαγγελματική Εμπειρία

Στην επαγγελματική εμπειρία αναγράφονται οι θέσεις εργασίας του υποψηφίου.
Για κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται η “θέση εργασίας“, το “πλήρες όνομα της εταιρείας” καθώς και ο “χρόνος εργασίας” ( ημερομηνία έναρξης και λήξη ).
Με την θέση εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται και τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στον υποψήφιο αν αυτά υπάρχουν.
Οι θέσεις εργασίας καταγράφονται με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη στην πιο παλαιότερη.
Το ιδανικό θα ήταν να προσθέτετε επαγγελματικές εμπειρίες που αφορούν μόνον την θέση που θα θέλατε να διεκδικήσετε καθώς και τα σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει και αφορούν την συγκεκριμένη θέση. ( Εδώ δώστε προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλα χρονικά κενά )

Άλλες Γνώσεις

Αναφέρονται οι γνώσεις που έχει ο υποψήφιος, όπως οι “ξένες γλώσσες“, οι “γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή” κ.α
Μαζί με τις γνώσεις καλό θα ήταν να προσθέτετε το ακριβές επίππεδο γνώσης που έχετε καθώς και το πιστοποιητικό (αν αυτό υπάρχει) μαζί με την ημερομηνία έκδοσής του. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να είστε συγκεκριμένοι όσον αφορά τις γνώσεις σας. Για παράδειγμα στις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή προσθέστε ακριβώς σε τι ειδικεύεστε όπως: Προγράμματα: Open office, word, excel, powerpoint.

Επιμορφώσεις

Σε αυτή την ενότητα αναγράφονται τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
Καταγράψτε το κάθε σεμινάριο περιλαμβάνοντας τον “τίτλο του σεμιναρίου“, την “χρονική διάρκεια” και τον “φορέα της διοργάνωσης του“.

Προσόντα

Πολλές εταιρείες ζητάνε υποψηφίους που να διαθέτουν διάφορα προσόντα όπως “προσόντα επικοινωνίας“, “οργάνωσης“, “πρωτοβουλίας“, “ηγετικό χαρακτήρα“, “ικανότητα να εργάζεται ομαδικά” κ.α.
Καταγράψτε τα προσόντα που έχετε και αξίζουν να αναφερθούν γιατι είναι και αυτά που αποτελούν μια πολύ καλή προσθήκη για το βιογραφικό σας.

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιληφθούν στο βιογραφικό σας σημείωμα. Παρ’όλαυτα, μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεια όπως τα “ενδιαφέροντα σας” και οι “συστάσεις“.

Τα ενδιαφέροντα είναι αυτά που θα βοηθήσουν τον εργοδότη να δει αν ταιριάζει ο τρόπος ζωής σας με την φιλοσοφία της εταιρείας. Οι συστάσεις αναφέρονται στην περίπτωση που ο εργοδότης αναζητήσει την εγκυρότητα των στοιχείων σας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία των ατόμων που θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του. Αν τα άτομα δεν επιθυμούν να αναγράψουν τα στοιχεία τους στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου τότε αναγράφεται η έκφραση «Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».