Το κάθε άτομο που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις μπορεί να ανήκει σε μία κατηγορία ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθεί για τη λύση του προβλήματος.  

1. Αναλυτικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για να λάβουν μία απόφαση θέλουν να γνωρίζουν πρώτα όλα τα στοιχεία και να λειτουργούν με λογική και ακρίβεια. Τα άτομα αυτά ελέγχουν επανειλημμένως τις πληροφορίες και συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μπορέσουν να εξάγουν ένα συμπέρασμα, αφού δεν θέλουν να βρεθούν εκτεθειμένα για κάτι που δεν γνώριζαν τελικά. Επειδή αποφεύγουν τις ξαφνικές αλλαγές, επιδιώκουν να γνωρίζουν αν θα δουλέψει μία απόφαση που θα πάρουν, πώς μπορεί να γίνει πράξη και αν υπάρχει λογική στην εναλλακτική που θα επιλεγεί. Τέλος, όταν είναι να επιλύσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιούν πάντα τη λογική αλλά προσπαθούν να συγκρίνουν την τωρινή κατάσταση με άλλες που έχουν προηγηθεί και έχουν επιλυθεί στο παρελθόν.
2. Οπαδός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα που δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους και αποδίδουν καλύτερα όταν κατέχουν χαμηλότερες θέσεις και δουλεύουν για άλλους. Προτιμούν να μην φέρουν ευθύνη για μία απόφαση, είτε είναι θετική είτε αρνητική η έκβαση. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλές πληροφορίες μαζί, αντίθετα χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου.
3. Δημιουργικός: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ασχολούνται περισσότερο με την αρχική ιδέα μίας απόφασης και όχι με την υλοποίησή της. Πιο αναλυτικά, το άτομο δέχεται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προσπαθεί να βρει πιθανές λύσεις. Αυτό προϋποθέτει ότι το άτομο είναι δημιουργικό, έχει φαντασία και μπορεί να βρίσκει νέες ιδέες.
4. Ρεαλιστής: Το άτομο που ανήκει σε αυτή την κατηγορία δίνει ιδιαίτερη βάση στο τελικό αποτέλεσμα. Ασχολείται περισσότερο με τα πιθανά αποτελέσματα μίας απόφασης και ποιο από όλα θα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Επίσης όταν αντιληφθεί πως μία εναλλακτική δεν είναι η καλύτερη, προσανατολίζεται σε κάποια άλλη, η οποία είναι η καλύτερη για τον ίδιο. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι το άτομο θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο ως προς την όλη διαδικασία, αφού θεωρεί ότι επηρεάζει προσωπικά και τον ίδιο.
5. Στοχαστικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν εκείνα τα άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονται για την ευφυία τους και βάζουν στην άκρη το προσωπικό τους συμφέρον. Θέλουν να έχουν πλήρη επίγνωση όλων των δεδομένων, από τα οποία αποτελείται η κάθε εναλλακτική και τους ενδιαφέρει έντονα και η άποψη των άλλων για τη λύση που θα βρεθεί τελικά.
6. Κοινή Συναίνεση: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για τη λήψη μίας απόφασης προσπαθούν να λάβουν υπόψιν τους τη γνώμη των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Πρόκειται επομένως για μία συλλογική διαδικασία, αφού το άτομο πουαποφασίζει, υπολογίζει τα συναισθήματα των άλλων και στηρίζεται στην ειλικρίνεια και την ευαισθησία.
7. Υπέραναλυτικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από υπερ-ανάλυση των πληροφοριών. Χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αναλύσουν όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της κάθε εναλλακτικής, με αποτέλεσμα να παραλύουν και τελικά να μην καταλήγουν ποτέ σε συμπέρασμα.