Το οικονομικό καπιταλιστικό μοντέλο που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία 40 χρόνια, δεν ανταποκρίνεται πια στη πραγματικότητα και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει προκύψει μια παγκόσμια ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών τρόπων και μέσων ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Έχουν δημιουργηθεί καινούργια μέσα εύρεσης πόρων τα οποία εξελίσσονται διαρκώς, οδηγώντας στην επικράτηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εστιάζει στοκοινωνικό συμφέρον και αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δρουν προς όφελος της κοινωνίας και συγχρόνως αποφέρουν κέρδη στους ιδρυτές τους.

Συγκεκριμένα, η κοινωνική επιχείρηση ως έννοια προέρχεται από την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ορίζεται από τον νομπελίστα Mohammad Yunus, ως μια επιχείρηση της οποίας ο σκοπός είναι να επιλύσει τα υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Τα κέρδη της εκάστοτε επιχείρησης, είτε επανεπενδύονται στην ίδια την επιχείρηση είτε χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση, η οποία φέρνει κοντά ανθρώπους, οργανισμούς και πρωτοβουλίες, με κοινό στόχο την αλλαγή του μέχρι πρότινος τρόπου λειτουργίας κάποιων πραγμάτων. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι: 

O νέος τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων με καινούργιο αξιακόσύστημα
Προτεραιότητα αποτελεί η συνεργασία, με έμφαση στην εμπιστοσύνη στους συνεργάτες
Το ρίσκο και δοκιμή η καινούργιων εργαλείων
Οι προτάσεις νέων καινοτόμων τρόπων προώθησης μιας επιχείρησης
Η δημιουργία λύσεων που οδηγούν σε ευρύτερη βελτίωση της κοινωνίας

 

Έχουν δημιουργηθεί καινούργιες «κοινότητες» ή «ομάδες» για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οι οποίες ονομάζονται hubs και συχνά περιγράφονται ως «θερμοκήπια» ιδεών. Αποτελούν τόπο συνάντησης νέων ανθρώπων από όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και την ειδίκευσή τους (ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, ερευνητές, επενδυτές, καλλιτέχνες, δημιουργοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, προγραμματιστές). Βασική πρόθεση των hubs είναι να δημιουργηθούν καινούργιες συνεργατικές πρωτοβουλίες ανάμεσα σε διαφορετικούς  επιχειρηματικούς τομείς.

Μέσα από τα hubs δίνεται η ευκαιρία για ατομική ανάπτυξη και εξέλιξη. Διοργανώνονται εκδηλώσεις με στόχο τη γνωριμία και τη δικτύωση. Προσφέρονται οι υποδομές του εκάστοτε χώρου προς εκμετάλλευση, είτε για την οργάνωσηφιλοξενία κάποιας εκδήλωσης μιας επιχείρησης, είτε ως μόνιμη βάση εργασίας. Επίσης, πολύ συχνά οργανώνονται ομιλίες και σεμινάρια μελών των hubs, αλλά και καλεσμένων για εξειδικευμένα ζητήματα.

Τα hubs διαρκώς αυξάνονται και εδραιώνονται σε όλο και περισσότερες πόλεις. Στα hubs μπορεί να συμμετέχει κανείς είτε ως μέλος είτε ως συνεργάτης, αλλά και αποσπασματικά, παρακολουθώντας μεμονωμένες δράσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 7.000 εγγεγραμμένα μέλη και 60 hubs σε 60 πόλεις ανά τον κόσμο. Κάθε χρόνο διοργανώνονται τα διεθνή συνέδρια της AIESEC, ώστε να έρχονται σε επαφή όλα τα μέλη και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

Το βασικό μήνυμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε φορείς της αλλαγής και της λύσης. Τα hubsήρθαν για να μείνουν και πιθανόν να αλλάξουν εντελώς στο μέλλον το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πέρα από τόπο συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων στα hubs πραγματικά γεννιούνται καινοτόμες ιδέες, οι οποίες δεν παραμένουν απλά ιδέες. Υπάρχει πλέον ένας καλοστημένος πυλώνας που θα φτάσει την τεκμηριωμένη και πρωτότυπη ιδέα στην πράξη εν καιρώ παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.