Το ROWE ή αλλιώς «ResultsOnlyWork Environment» αναφέρεται σε μια στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται για τα αποτελέσματα που παράγουν και όχι με βάση το ωράριο της εργασίας τους, δηλαδή τη φυσική παρουσία τους στον χώρο εργασίας. Ξεκίνησε πιλοτικά το 2001 ως ένα καινοτόμο παράδειγμα εργασιακής πολιτικής που αποβλέπει στο να ενισχύσει τις επιδόσεις των εργαζομένων, παρέχοντάς τους εμπιστοσύνη και αυτονομία και γρήγορα φάνηκε να κερδίζει έδαφος. Συν-δημιουργήθηκε από τους J. Thompson και C. Ressler και έκτοτε πολλοί οργανισμοί, τόσο μεγάλοι όσο και μικροί, έχουν εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία το ROWE ή παραλλαγές του, δίνοντας έμφαση στις προθεσμίες παράδοσης και εστιάζοντας μόνο στα μετρήσιμα αποτελέσματα για το έργο που επιτελείται.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ROWE, η δουλειά δεν είναι μέρος στο οποίο πηγαίνεις, αλλά είναι κάτι που κάνεις. Κάθε εργαζόμενος σε οποιαδήποτε θέση θεωρείται 100% υπεύθυνος και 100% αυτόνομος, δηλαδή έχει την αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να εξασφαλίζει την επίτευξη των αποτελεσμάτων του. Τόσο η ατομική εργασία όσο και η συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό είναι πάντα επικεντρωμένη στα αποτελέσματα. Το ROWE όμως δεν χαρακτηρίζεται ευέλικτο με την ευρεία έννοια, καθώς οι εργαζόμενοι οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργασίας τους και να βρίσκονται στη θέση που χρειάζεται για να μπορέσουν να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μην προκύπτει πρόβλημα απόδοσης. Επιπλέον, το ROWEδεν καθορίζει την ευελιξία με βάση το ωράριο ή τον τόπο εργασίας, δεν χρησιμοποιεί χρονοδιαγράμματα, ούτε απαιτεί διευκρινίσεις για το πώς, πότε και πού ή άλλα ζητήματα παρουσίας, αρκεί να οδηγείται κανείς στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Στο ROWEοι managersδίνουν τη θέση τους στους resultscoaches, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι προθεσμίες τηρούνται, ότι δεν υπάρχουν ζητήματα επιδόσεων, ότι οι προϋπολογισμοί βρίσκονται σε καλό επίπεδο και φυσικά ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι. Ευθύνη των results coaches είναι να επεξηγούν τις προσδοκίες για τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι εργαζόμενοι  πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τον ρόλο τους στην εταιρεία, τις ευθύνες τους και ποια ακριβώς είναι η μέτρηση για την επιτυχία τους, δηλαδή τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα οποία και μόνο θα αμείβονται.

Οι εμπνευστές του προγράμματος αναφέρουν ότι χρειάζεται περίπου ένα διάστημα έξι μηνών για να επιτευχθεί η αλλαγή στον τρόπο εργασίας σύμφωνα με το ROWEκαι το ονομάζουν migrationprocess(διαδικασία μετανάστευσης).Τα βασικά πλεονεκτήματα του ROWEσυνοψίζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, την ευημερία των εργαζομένων και την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή μέγιστη απόδοση, δέσμευση και ικανοποίηση των υπαλλήλων.

Ο H. Joly όταν ανέλαβε τα ηνία τηςΑμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας «Best Buy Co., Inc» το 2012, εγκατέλειψε μετά από περίπου τέσσερα χρόνια την πολιτική εργασίας ROWE, παρόλο που η BestΒuyήταν η πρώτη εταιρεία που την ενσωμάτωσε, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ένας ηγέτης πρέπει να επιλέξει το σωστό στυλ ηγεσίας για κάθε υπάλληλο και αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι ενιαίο για όλους, όπως θα πρότεινε το πρόγραμμα ROWE.», μία δήλωση που οι εμπνευστές του προγράμματος υποστήριξαν ότι δεν συμβαδίζει με το πραγματικό όραμα και την υλοποίηση του ROWE. Φυσικά υπάρχουν κάποια γκρίζα σημεία. Το ROWE προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι έχουν στοχοπροσήλωση, είναι σε θέση να αυτό-πειθαρχούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να τους παρακινεί σε κάθε βήμα. Μια ακόμη δυσκολία φαίνεται να υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων, εφόσον επειδή δεν υπάρχει προκαθορισμένο ωράριο ή χώρος εργασίας, είναι πολύ εύκολο να υπάρχουν προβλήματα στην άμεση επικοινωνία με το σύνολο των υπαλλήλων. Ένα ακόμη θολό σημείο είναι ο έλεγχος για τη χρήση ανήθικης συμπεριφοράς, εφόσον εκτιμάται μόνο το αποτέλεσμα σαν τελικό κριτήριο επιτυχίας και όχι ο τρόπος που θα οδηγηθεί κάποιος σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι για έναν εργοδότη που θέλει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο θετικό εργασιακό περιβάλλον η ανασκόπηση της φιλοσοφίας του ROWE μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγέςπρος αυτήν την κατεύθυνση.