Οι πεποιθήσεις που έχετε για την επιχείρησή σας είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας της. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρίσκεται καθαρά στο χέρι σας το αν θα είστε στη σκιά της επιχείρησής σας ή θα πάρετε τα ηνία στα χέρια σας και θα την κατευθύνετε δυναμικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά για την οικοδόμηση ενός υγιούς επιχειρηματικού μυαλού, ανθεκτικό στο άγχος, την αλλαγή και την αβεβαιότητα.

Η ιδανική ηγεσία βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των σχέσεων.

Βασική προϋπόθεση είναι η αέναη απόκτηση γνώσεων για το αντικείμενο της επιχείρησής σας. Ποτέ δεν θα πρέπει να νιώσετε ότι γνωρίζετε αρκετά γιατί η γνώση είναι δύναμη και εσείς θέλετε να είστε δυνατοί.  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τις σχέσεις. Η ιδανική μορφή ηγεσίας είναι εκείνη που ενσαρκώνεται από κάποιον που έχει τις γνώσεις να εκπαιδεύσει και την ικανότητα να εμπνεύσει τους γύρω του. Η έμπνευση προέρχεται από ανθρώπους που χαράζουν το δικό τους δρόμο και ταυτόχρονα αναπτύσσουν σχέσεις αμοιβαιότητας με τους γύρω τους, σχέσεις που διέπονται από ακεραιότητα.

Η πρόοδος βασίζεται στη διατήρηση της συγκέντρωσης και την σταθερή  δέσμευση στο στόχο.

Για να εξασφαλίσετε την πορεία και την εξέλιξη μιας εταιρείας θα πρέπει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μακριά από περισπασμούς, δίνοντας έμφαση στον στόχο σας. Η δέσμευση λοιπόν στον στόχο,  είναι μέτρο αξιολόγησης της συγκέντρωσης. Η πρόοδος είναι το αποτέλεσμα του συγχρονισμού κάθε ενέργειας που κάνετε με την επίτευξη των στόχων σας με προγραμματισμένο τρόπο. Όταν καθορίσετε ξεκάθαρους στόχους, τους οραματιστείτε και προγραμματίσετε την πραγματοποίησή τους, τότε μπορείτε να παραμείνετε προσηλωμένοι σε αυτούς, ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο την πρόοδο της επιχείρησής σας. 

Η καλή φήμη μιας επιχείρησης βασίζεται στην ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της.

Η ασυνέπεια και οι ψευδείς πληροφορίες καταστρέφουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία μιας επιχείρησης. Η συνέπεια των εργαζομένων, ανάμεσα σε αυτό που λένε και σε αυτό που κάνουν, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη καλής φήμης σε μια εταιρεία. Ο επαγγελματισμός από την άλλη είναι ένα μέτρο ικανότητας και δεξιοτήτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές με τους άλλους και απορρέει από την καλή τεχνογνωσία, η οποία εκτελείται με αξιόπιστο τρόπο.

Όταν συνδυάζεται λοιπόν η ειλικρίνεια με τον επαγγελματισμό, τότε μία επιχείρηση αποκτά εξαιρετική φήμη. Είναι γνωστό ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η από στόμα σε στόμα μετάδοση θετικών εντυπώσεων μεταξύ του αγοραστικού κοινού. Και είναι γεγονός, ότι μερικές φορές η φήμη έχει περισσότερη αξία από την ίδια την επιχείρηση. Για να φτάσετε λοιπόν στην επιτυχία πρέπει να κατανοήσετε ότι εσείς οι ίδιοι και η συμπεριφορά σας είναι πιο σημαντικά από τα προϊόντα σας.

Η πίστη και η δράση διώχνουν κάθε φόβο μακριά

Ένα καλό επιχειρηματικό μυαλό δημιουργείται από την πίστη στον εαυτό, τον στόχο και τις επιχειρηματικές δράσεις. Η πίστη είναι και ο μεγάλος εχθρός της καθυστέρησης. Η μόνη επιθυμητή καθυστέρηση σε μία επιχείρηση είναι όταν χρησιμοποιείται ως στρατηγική για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Όταν η καθυστέρηση προέρχεται από αμφιβολίες, έχει καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, η δράση είναι η μόνη προϋπόθεση για να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Προέρχεται από το θάρρος, τη θέληση για επίτευξη ενός στόχου  και αποτελεί την εξωτερική έκφραση των πεποιθήσεών σας. Και όπως είπαμε εξαρχής, οι πεποιθήσεις που έχετε για την επιχείρησή σας είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας της.