Η συνέντευξη είναι μια σημαντική παράμετρος στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, καθώς αναδεικνύει την προσωπικότητα και την επαγγελματική εμπειρία/ κατάρτιση του υποψηφίου. Αποτελεί τη δεύτερη φάση μετά τη διαλογή των βιογραφικὠν και είναι καθοριστικής σημασίας στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Σκοπός της διαδικασίας είναι οι εργοδότες να αξιολογήσουν λεπτομερώς τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων σε συνάρτηση με αυτές που έχουν ήδη διακρίνει από το βιογραφικό τους να εκτιμήσουν αν ο υποψήφιος είναι ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας και αν τελικά ταιριάζει με το προφίλ και το περιβάλλον της εταιρείας τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι εργοδότες αποσαφηνίζουν λεπτομέρειες σχετικές με το αντικείμενο εργασίας που προσφέρουν και δίνουν την ευκαιρία στον υποψήφιο να αναδείξει τα θετικά του χαρακτηριστικά και πιθανόν να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Συνήθως η δομή μιας συνέντευξης για εργασία περιλαμβάνει 4 είδη ερωτήσεων. Η συζήτηση ξεκινάει με τις γενικές ερωτήσεις προκειμένου να «σπάσει» ο πάγος μεταξύ των συνομιλητών, που συνήθως αφορούν λεπτομέρειες του βιογραφικού ή τους λόγους που ώθησαν κάποιον να στείλει την αίτησή του στην εταιρεία που απευθύνεται. ‘Επειτα ακολουθεί το κομμάτι των τεχνικών ερωτήσεων οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο της θέσης που έχει προκηρυχθεί/δημοσιευθεί. Είναι περισσότερο εξειδικευμένες ερωτήσεις, ώστε να μπορεί ο υπεύθυνος να αξιολογήσει αν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται. Οι ερωτήσεις που εστιάζουν στη συμπεριφορά του υποψηφίου είναι ερωτήσεις που βασίζονται στην προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, μέσα από κάποιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Η τελευταία κατηγορία αφορά τις υποθετικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις σεναρίου, μία κατηγορία άρρηκτα συνδεδεμένη με την προηγούμενη. Οι ερωτήσεις αυτές εστιάζουν στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στην ικανότητα επίλυσης δύσκολων καταστάσεων και δίνονται με τη μορφή σεναρίου.Σχετίζονται με τον τρόπο που θα αντιδρούσε ο εργαζόμενος αν ερχόταν αντιμέτωπος με μία απρόοπτη εξέλιξη ή με κάποια δυσκολία που θα τον εμπόδιζε να ολοκληρώσει  το έργο του.

Ποιες είναι όμως οι 10 πιο αναμενόμενες ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστείτε καλύτερα, όταν διεκδικείτε μία θέση εργασίας;

1) Γιατί κάνατε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;
2) Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η προηγούμενη εργασιακή σας εμπειρία θα σας φανεί χρήσιμη σε αυτήν τη θέση;
3) Μιλήστε μας για την εμπειρία σας στον τομέα….
4) Γιατί θέλετε να αφήσετε την τωρινή σας εργασία; Γιατί φύγατε από την προηγούμενη σας εργασία;
5) Τι γνωρίζετε για την εταιρεία μας;
6) Σας έχει τύχει να μην προλάβετε να παραδώσετε ένα project εντός προθεσμίας; Πώς θα χειριστείτε μία αντίστοιχη περίπτωση σήμερα;
7) Πώς θα αντιδρούσατε αν προέκυπταν προβλήματα στην επικοινωνία με κάποιον συνάδελφο με τον οποίο δουλεύετε στην ίδια ομάδα;
8) Πώς θα περιγράφατε το ιδανικό περιβάλλον εργασίας για εσάς;
9) Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε;
10) Έχετε κάποια ερώτηση ή κάποια απορία;