Η πανδημία του COVID-19, άλλαξε πολλά δεδομένα της καθημερινότητας και φυσικά έφερε πολλές αλλαγές και στον τομέα της εργασίας.

5 αλλαγές που μπορεί να καθιερωθούν στην εργασία μετά την πανδημία

Η πανδημία του COVID-19, άλλαξε πολλά δεδομένα της καθημερινότητας και φυσικά έφερε πολλές αλλαγές και στον τομέα της εργασίας. Όπως φαίνεται ακολουθώντας την άρση της καραντίνας, ορισμένες εργασιακές δραστηριότητες θα επανέλθουν σύντομα στον τρόπο που λειτουργούσαν και πριν- τουλάχιστον για λίγο. Ωστόσο, αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν, είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες μόνιμες αλλαγές, οι οποίες θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε, λειτουργούμε και συμπεριφερόμαστε στην εργασία.

• Τηλεργασία: Η εργασία από το σπίτι φαίνεται ότι παρέχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Πολλοί εργοδότες βλέπουν την τηλεργασία σαν μία ευκαιρία να μειώσουν τα κόστη της επιχείρησής τους (π.χ. έξοδα μετακίνησης, έξοδα στέγασης, αναλώσιμων κ.τλ.) και να ενσωματώσουν νέο εργατικό δυναμικό, χωρίς τον περιορισμό της γεωγραφικής απόστασης. Τώρα που περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν δοκιμάσει την εργασία από το σπίτι και έχουν αποδείξει την παραγωγικότητά τους υπό αυτές τις συνθήκες, θα είναι δύσκολο για τις εταιρείες να αγνοήσουν τα θετικά που προσφέρει η εργασία από απόσταση.Παράλληλα, πολλοί υποψήφιοι υπάλληλοι, βλέπουν την τηλεργασία σαν μια ιδανική λύση για να έχουν περισσότερο προσωπικό χρόνο ή/και ευέλικτο ωράριο, δεδομένου ότι συνήθως στην τηλεργασία αξιολογείται το αποτέλεσμα και όχι ο χρόνος εργασίας. Ακόμα αρκετοί εργαζόμενοι βλέπουν αυτόν τον τρόπο απασχόλησης σαν ευκαιρία για να αναλάβουν μια δεύτερη δουλειά που θα τους επιτρέψει να συμπληρώσουν το εισόδημά από την κύρια απασχόλησή τους. 

• Online επικοινωνία 24/7: Μέσα σε λίγες εβδομάδες η επικοινωνία μέσω e-mail και ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ. Zoom, WebEx, Hangouts, Skype κ.ο.κ) εκτοξεύτηκε. Οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα επικοινωνίας και συνεργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας -ιδιαίτερα οι λιγότερο εξοικειωμένοι-, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Αυτό βοήθησε να αναβαθμιστεί το εργατικό δυναμικό των εταιρειών. Επιπλέον, οι βίντεο κλήσεις από τον χώρο του σπιτιού έγιναν καθημερινότητα για πολλούς εργαζόμενους,δημιουργώντας έναν διαφορετικό -ίσως και ταχύτερο- τύπο οικειότητας. Είναι πολύ πιθανό μελλοντικά αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και καθιερωθεί σε πολλές εταιρείες. 

• Μείωση επαγγελματικών ταξιδιών: Μια σταθερή μείωση ενδέχεται να υιοθετηθεί και σε σχέση με τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες επαγγελματικών ταξιδιών. Η πανδημία έδειξε ότι πολλά ταξίδια δεν είναι απαραίτητα και ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, πολλά συνέδρια και αντίστοιχες εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες και οι εταιρείες συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να μειώσουν αρκετά τα έξοδά τους σε αυτόν τον τομέα. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα θελήσουν να αυξήσουν και πάλι τα έξοδά τους, αγνοώντας τα θετικά της εξ αποστάσεως συμμετοχής των υπαλλήλων και στελεχών στις σημαντικές εκδηλώσεις παγκοσμίως. 

• Φυσική απόσταση και προληπτικά μέτρα: Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος, όπως οι θερμομετρήσεις κατά την είσοδο στον χώρο εργασίας, ενδέχεται να παραμείνουν για πολύ καιρό ακόμα, ίσως μαζί με τη χρήση άλλων μέτρων πρόληψης, όπως οι είναι μάσκες ή τα μέτρα φυσικής απόστασης. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι πρακτικές θα ενσωματωθούν με κάποιον τρόπο από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να μειωθούν οι χειραψίες και οι στενές επαφές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να καθιερωθούν νέοι κοινωνικοί «κανόνες», όπως οι χαιρετισμοί από απόσταση με νεύματα ή ένα φιλικό χαμόγελοακόμα και στις επίσημες επαγγελματικές συναντήσεις.  

• Τεχνολογική αναβάθμιση: Πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να εξελιχθούν τεχνολογικά και να υιοθετήσουν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για να επιβιώσουν εν μέσω της καραντίνας. Η αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, που σε καμία περίπτωση δεν θα μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Ψυχολογία και εργασία