5 ασκήσεις κριτικής σκέψης για την ανάπτυξη των νοητικών σας δεξιοτήτων

5 ασκήσεις κριτικής σκέψης για την ανάπτυξη των νοητικών σας δεξιοτήτων

Η κριτική σκέψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίλυση προβλημάτων. Η ενίσχυσή της προωθεί τη γνωστική ευελιξία και την προσαρμοστική ικανότητα, δύο από τις βασικές δεξιότητες ενός αξιόλογου εργαζόμενου. 

Επιπλέον, καθώς η σύγχρονη οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξειδικευμένες γνώσεις και τη γρήγορη μάθηση, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης μπορούν να σας βοηθήσουν να μαθαίνετε γρήγορα και αποτελεσματικά κατακτώντας νέες γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 

Οι ασκήσεις βοηθούν στην αυτοματοποίηση γνωστικών διαδικασιών που οδηγούν αποτελεσματικότερα στην επίλυση πολύπλοκων ή και απλούστερων προβλημάτων. Για να έχουν αποτελεσματικότητα οι ασκήσεις, η επανάληψη και η αύξηση του βαθμού δυσκολίας κρίνονται σημαντικές. 

1. Εξηγήστε το πρόβλημα σε κάποιον άλλο

Πριν επιχειρήσετε τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος, είναι ζωτικής σημασίας να το κατανοήσετε πλήρως. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ελέγξετε την κατανόηση ενός προβλήματος είναι να το εξηγήσετε σε κάποιον άλλον. Αν μπορείτε να τον κάνετε να καταλάβει, πιθανότατα είστε σε θέση να βρείτε μια λύση. Αν είστε σε θέση να απλοποιήσετε ένα θέμα αρκετά ώστε να το καταλάβει ένα παιδί, τότε σίγουρα το έχετε κατανοήσει καλά.

2. Εργαστείτε προς τα πίσω

Πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα νοητικό φράγμα που τους εμποδίζει να συνεχίσουν, όταν εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο έργο. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για υπερπηδηθεί το εμπόδιο είναι η επιλογή μίας νέας προοπτικής. Μία τεχνική που βοηθά στον αναπροσδιορισμό του προβλήματος είναι η εργασία προς τα πίσω (working backwards), γνωστή και ως μέθοδος Amazon καθώς εφαρμόστηκε για τις ομάδες προϊόντων της Amazon. Η βάση της τεχνικής προτείνει να ξεκινά κανείς από το τέλος π.χ. το δελτίο τύπου για το προϊόν και να συνεχίζει προς τα πίσω κατακτώντας ένα ένα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

3. Δημιουργήστε έναν νοητικό χάρτη

Τα οπτικά βοηθήματα μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αν επεξεργάζεστε ένα δύσκολο πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να σχεδιάσετε ένα απλό διάγραμμα που χαρτογραφεί τα αποτελέσματα διαφορετικών σεναρίων ή επιχειρημάτων.

Μπορείτε να καταγράψετε ποικίλες ενέργειες για έναν συγκεκριμένο στόχο και να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητά τους ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η ανάλυση των επιλογών σας και ανακαλύπτετε επιλογές που πιθανώς να μην είχατε σκεφτεί.

4. Διαβάστε καθημερινά

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται απλό, το διάβασμα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βελτιώσετε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης σας. Μπορεί να σας εκθέσει σε νέες ιδέες και προοπτικές και μπορεί να διασφαλίσει ότι ο εγκέφαλός σας γυμνάζεται καθημερινά. Αν και όλα τα είδη ανάγνωσης μπορούν να είναι ωφέλιμα, προσπαθήστε να αναμειγνύετε μερικά απαιτητικά βιβλία από καιρό σε καιρό για να γυμνάζετε τον εγκέφαλό σας.

5. Πραγματοποιήστε συζητήσεις

Οι συζητήσεις είναι μία εύκολη πνευματική άσκηση με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Η παράθεση επιχειρημάτων και η αντίκρουση διαφορετικών απόψεων αποτελούν την καλύτερη γνωστική προπόνηση.  

Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης αποτελούν ζωτικό μέρος της επιτυχίας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Αν θέλετε να επιλύσετε σύνθετα προβλήματα, να συλλέξετε και να αναλύσετε δεδομένα, να αντλήσετε ιδέες από πληροφορίες ή να βελτιώσετε την παρατήρησή σας, αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες.

Διάβασε ακόμα:

Πώς να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες με επωφελή για μας τρόπο;

Εργαζόμενοι με ψυχική σκληρότητα

H διαπροσωπική νοημοσύνη

Αυτοβελτίωση - Τεχνικές