Αφθονία

Αφθονία

Η λέξη αφθονία προκύπτει από το α (στερητικό)- και τη λέξη φθόνος. ∆ηλαδή είναι η απουσία-έλλειψη φθόνου. Συνεπώς, η έκφραση «ζω σε αφθονία» ουσιαστικά σημαίνει «ζω χωρίς φθόνο». Πρόκειται για την επάρκεια και την υπερεπάρκεια των υλικών αγαθών, του υλικού πλούτου. Κατ’ αυτήν την -περιοριστική- έννοια, η αφθονία συνδέεται με τον υλικό πλούτο. Πως όμως συνδέονται οι δυο νοηματοδοτήσεις της έννοιας της αφθονίας; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός πως η έλλειψη, η σπανιότητα και η ανισοκατανομή των υλικών αγαθών δημιουργεί φθόνο. Άρα, η πληθώρα αγαθών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να καταπολεμηθεί ο φθόνος της έλλειψης, εφόσον αναιρεθεί η ανισοκατανομή του πλούτου. Είναι όμως μόνο αυτό; Μερικές φορές αναρωτιόμαστε τι ακριβώς περιγράφει η αφθονία και πώς εκδηλώνεται στη ζωή. Αφθονία σημαίνει μεγάλη ποσότητα από «κάτι». Είναι η έμφυτη τάση της φύσης και της ζωής να εκδηλώνεται, να γεννά, να αναπτύσσεται και να δημιουργεί περισσότερα από τα υπάρχοντα. Υπάρχουν διαρκώς νέα δέντρα, νέα φυτά και περισσότερα ζώα και καρποί. Νέα πράγματα επινοούνται συνεχώς, παράγονται νέα αυτοκίνητα και υπολογιστές, χτίζονται νέα σπίτια και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Το σύμπαν διαστέλλεται, αναπτύσσεται αενάως και δημιουργούνται ακόμη και νέα αστέρια. Αυτό είναι αφθονία σε κοσμικό επίπεδο. Η αφθονία είναι παντού και μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή ενός ατόμου. Ανακαλύπτονται νέες πηγές ενέργειας. Είμαστε μέρος αυτής της αφθονίας. Οι άνθρωποι συνήθως συνδέουν μονοσήμαντα την αφθονία με το χρήμα. Ο πλούτος και η περιουσία θεωρούνται σύμβολα αυτού. Ωστόσο, η αφθονία εκδηλώνεται με πολλούς άλλους τρόπους, όχι μόνο ως «άφθονο» χρήμα και τεράστια περιουσία.

Η αφθονία είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει κάτι περισσότερο από αρκετό, μια πολύ μεγάλη ποσότητα από κάτι. Εδώ εντάσσεται η αφθονία στην αγάπη, στις φιλίες, στις ευκαιρίες, στη διασκέδαση, στο φαγητό, στις καλές πράξεις, στην ενέργεια. Υπάρχει αφθονία δέντρων, φυτών, κόκκων άμμου, αέρα, ήλιου και νερού. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για τον εαυτό μας αφθονία χρόνου και πνευματικότητας. Ωστόσο, δεν καταφέρνουν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την αφθονία, επειδή πολλοί αποξενώνονται από αυτήν και την εμποδίζουν να εκδηλωθεί στη ζωή τους.

Ουσιαστικά λοιπόν -με την ευρεία έννοια- ο όρος νοηματοδοτεί πληρότητα, ευημερία, γενναιοδωρία, πολυτέλεια και πλούτο. Για να προσελκύσουμε την αφθονία στη ζωή μας, πρέπει να αναπτύξουμε μια «συνείδηση ​​αφθονίας». Τουτέστιν, να συνειδητοποιούμε την αφθονία και την υπερεπάρκεια. Έτσι ανοίγει το μυαλό μας και αναγνωρίζουμε ευκαιρίες, ξεπερνώντας τις περιοριστικές σκέψεις για τα πράγματα που υπάρχουν ήδη στη ζωή μας και επεκτείνοντας τους ορίζοντές μας στην ευημερία, τον πλούτο και την αφθονία. Ο τρόπος που μας βοηθά να βιώσουμε την αφθονία στη ζωή μας είναι οι θετικές σκέψεις που ανοίγουν την πύλη της ευημερίας. Ευημερία δεν είναι μόνο η κατοχή πραγμάτων. Είναι η συνείδηση ​​που προσελκύει τα πράγματα. Η ευημερία είναι ένας τρόπος βίωσης και σκέψης και όχι μόνο τα υλικά αγαθά. Ομοίως, η φτώχεια είναι ένας τρόπος βίωσης και σκέψης και όχι μόνο η έλλειψη χρημάτων ή πραγμάτων. Η ουσιαστική αφθονία και ευημερία προκύπτουν από την εσωτερική πληρότητα και την θετική ενέργεια. Αν κοιτάζουμε τι έχουμε στη ζωή, θα έχουμε πάντα περισσότερα. Αν εστιάζουμε σε αυτά που δεν έχουμε, δεν θα έχουμε ποτέ αρκετά. Τελικά, η αφθονία είναι τρόπος ζωής, είναι κοσμοθεωρία.

Κοινωνικά