Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος για παρακαλούθηση Δημοσίων Έργων

@ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL
 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Λεπτομέρειες Θέσης

 • Kωδικός Αγγελίας 16134

Περιγραφή θέσης

Η εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, αναζητά για την στελέχωσή της, Πολιτικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, πλήρους απασχόλησης, για παρακολούθηση Δημόσιων  Έργων.

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και συντονισμός των εργασιών κατασκευής του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
 • Παρακολούθηση και συντονισμός της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων.
 • Παρακολούθηση και συντονισμός της έγκαιρης παραλαβής των υλικών από τους προμηθευτές.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου, της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office), MS Project, AutoCAD,
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Αναλυτική σκέψη

Παροχές

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο εξής e-mail: HR@stathiskokkinis.com

 

Παρόμοιες Θέσεις Εργασίας