Καθώς η επιλογή της καριέρας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, η αναλυτική και κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλλει στην απόφασή σας. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δύο δεξιότητες σκέψης είναι διαφορετικές μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν πρόκειται για δεξιότητες που διαθέτετε σήμερα ή για δεξιότητες που θέλετε να αναπτύξετε για μια μελλοντική σταδιοδρομία. 

Τι είναι η κριτική σκέψη;

Η κριτική σκέψη είναι ένα είδος ανάλυσης που χρησιμοποιεί τον συλλογισμό για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δεξιότητα για να τους βοηθήσει να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες και να αποφασίσουν αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Συχνά αυτό περιλαμβάνει την εξέταση εξωτερικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σκέψης. Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που φτάνει σε ένα σπίτι για να επιδιορθώσει ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να εξετάσει τα αντικείμενα στην τσάντα εργαλείων του και να σκεφτεί κριτικά για να καθορίσει ποια από αυτά χρειάζεται για να αποκαταστήσει το βραχυκύκλωμα.

Τι είναι η αναλυτική σκέψη;

Η αναλυτική σκέψη είναι μια μέθοδος για την ανάλυση ενός προβλήματος και την εξεύρεση λύσης. Πρόκειται για έναν τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης πολύπλοκων πληροφοριών. Η αναλυτική σκέψη είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος και τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ δύο παραγόντων. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την αναλυτική σκέψη για να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της διαφήμισης και της κατανάλωσης ενός προϊόντος. 

Και οι δύο τύποι σκέψης χρησιμοποιούν τα γεγονότα για την αξιολόγηση των πληροφοριών, αλλά εξαρτώνται από αυτά με διαφορετικό τρόπο. Όσοι εφαρμόζουν την αναλυτική σκέψη σε μια κατάσταση χρησιμοποιούν γεγονότα για να υποστηρίξουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, όσοι εφαρμόζουν κριτική σκέψη βασίζονται στα γεγονότα για να τους βοηθήσουν να σχηματίσουν γνώμη και να καθορίσουν αν μια ιδέα έχει νόημα.

Η αναλυτική σκέψη είναι χρήσιμη για την εξεύρεση λύσεων σε σύνθετα προβλήματα και την ανάλυση μιας κατάστασης. Είναι επίσης χρήσιμη για τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για περαιτέρω κατανόηση. Σε καταστάσεις όπου κάποιος προσπαθεί να αναπτύξει την πεποίθηση και την αντίληψη μιας ιδέας, η κριτική σκέψη τείνει να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτός ο τύπος σκέψης βοηθά τα άτομα να υπερασπιστούν ένα επιχείρημα υπέρ μιας συγκεκριμένης άποψης. Μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν τι τους κινητοποιεί και να καθορίσουν τους στόχους τους.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ της αναλυτικής σκέψης και της κριτικής σκέψης είναι η κατεύθυνση που ακολουθούν τα άτομα που τις χρησιμοποιούν για να σκεφτούν τις πληροφορίες. Η αναλυτική σκέψη είναι πιο γραμμική και εστιασμένη, ενώ η κριτική σκέψη είναι πιο κυκλική. Όταν τα άτομα σκέφτονται αναλυτικά, τείνουν να μετακινούνται από τη μία σκέψη στον επόμενο ευθύγραμμο σχηματισμό. Εκείνοι που σκέφτονται κριτικά συνήθως κινούνται συνεχώς γύρω από μια ιδέα μέχρι να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα.

Οι δύο μέθοδοι σκέψης διαφοροποιούνται ως προς τα δεδομένα που επεξεργάζεται κανείς για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Στην αναλυτική διαδικασία σκέψης, ένα άτομο εστιάζει περισσότερο στην αξιολόγηση απόψεων και προκαταλήψεων, ενώ στην κριτική διαδικασία σκέψης εστιάζει περισσότερο στην αποφυγή προκαταλήψεων και υποθέσεων και στην πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι κριτικά σκεπτόμενοι εξετάζουν επίσης εναλλακτικές απόψεις, ενώ οι αναλυτικά σκεπτόμενοι εφαρμόζουν τη δική τους λογική και επιχειρηματολογία σε καταστάσεις.

Επαγγέλματα που απαιτούν την κριτική σκέψη είναι οι μηχανικοί, οι γιατροί οι διευθυντές, οι ψυχίατροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι κ.άΕπαγγέλματα που απαιτούν αναλυτική σκέψη είναι οι οικονομολόγοι, οι προγραμματιστές, οι λογιστές, οι εγκληματολόγοι κ.ά. Σε πολλά επαγγέλματα είναι απαραίτητη η χρήση και των δύο μεθόδων. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τόσο την κριτική σκέψη όσο και την αναλυτική σκέψη για να μελετήσουν δεδομένα και να αξιολογήσουν τα ευρήματά τους. Οι δικαστές χρησιμοποιούν κριτική σκέψη όταν εξετάζουν υποθέσεις και καθορίζουν αν ένας κατηγορούμενος είναι ένοχος ή αθώος με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται και χρησιμοποιούν αναλυτική σκέψη για να λάβουν την τελική τους απόφαση.

Διάβασε ακόμα:

Κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι: οι περιζήτητοι

Ψηφιακοί νομάδες: Η νέα τάση εργασίας

Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συνεργατικής κουλτούρας