Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι διαχειριστές των επιχειρήσεων συχνά επικρίνονται για το ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες επιχειρηματικής επέκτασης μιας υγιούς και βιώσιμης εταιρείας, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές. Δεδομένου ότι ο κλάδος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων -στο σύνολό του- μπορεί να επιτυγχάνει εκπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι μεγάλης σημασίας ο ακριβής εντοπισμός των προβλημάτων, των προκλήσεων και των χαρακτηριστικών επιτυχίας που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές επεκτάσεις και την επίτευξη ρεαλιστικών αναπτυξιακών στόχων. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης από την αρχική της έδρα σε μία ή περισσότερες επιπλέον γεωγραφικές ζώνες και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εταιρείες που δεν μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω τοπικά, αλλά από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους μπορούν να προσελκύσουν καταναλωτές σε άλλες απομακρυσμένες και μη κορεσμένες αγορές.


Μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση που επεκτείνεται από μια έδρα σε διάφορες άλλες τοποθεσίες αντιμετωπίζει μια σειρά από δυνητικά μοναδικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του ανοίγματος ενός νέου υποκαταστήματος, ο επιχειρηματικός μάνατζερ θα κληθεί να χειρισθεί πολλά ζητήματα τόσο από τη συνεχιζόμενη διαχείριση της υπάρχουσας μητρικής επιχείρησης όσο και από την ίδρυση του νέου καταστήματος. Η πρόκληση αυτή είναι μοναδική και διόλου ευκαταφρόνητη. Η κατανόηση των νέων απαιτήσεων και θεμάτων θα βοηθήσει τους διαχειριστές να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης και κερδοφόρας προσπάθειας επέκτασης.


Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αποτελεσματική γεωγραφική επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς ελέγχου, έναν επαρκή αναπτυξιακό σχεδιασμό, την ορθή διαχείριση των νέων μεγεθών ανάπτυξης, την προώθηση των προϊόντων, τα δομικά χαρακτηριστικά της επέκτασης και τη μεσοπρόθεσμη λογιστική απόδοση από την νέα επέκταση.


Η μοναδική φύση της διαδικασίας γεωγραφικής επέκτασης προσθέτει πολυπλοκότητα στην σταθερή ανάπτυξη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη προσεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Μαζί με τα συνήθη θέματα που σχετίζονται με την προσθήκη νέας αναπτυξιακής δομής, η εταιρεία που αποφάσισε την γεωγραφική της επέκταση καλείται να το κάνει σε μια άγνωστη περιοχή, όπου το δυναμικό της αγοράς, το ανθρώπινο δυναμικό και η επιχειρηματική ιδέα της εταιρείας δεν έχουν ακόμη δοκιμασθεί. Ο επαρκής σχεδιασμός βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Επιπλέον, η πρόσληψη ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού στα νέα καταστήματα είναι κρίσιμη, καθώς και η πλήρης δικτύωση στις νέες περιοχές.

Η εκπαίδευση και η εκτελεστική ευελιξία λειτουργούν θετικά στην απόδοση της επέκτασης. Τοπικές συνθήκες επιχειρηματικής αβεβαιότητας και ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένα σύνθετο σύνολο σχέσεων προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του νέου σημείου επιχειρηματικής επέκτασης. Στοιχεία δείχνουν ότι ο σχεδιασμός βοηθά μια εταιρεία να αναπτύξει ένα σύνολο δεδομένων για την επιλογή θέσης επέκτασης, αποφεύγοντας έτσι μια ακατάλληλη τοποθεσία.