Η αγκύρωση είναι κοινή συμπεριφορά μεταξύ των επενδυτών και γενικά μεταξύ άπειρων ατόμων που τώρα εισέρχονται στην αγορά. Η αγκύρωση αναφέρεται στην προσκόλληση (συνήθως παράλογη) σε μια πεποίθηση σχετικά με μια συγκεκριμένη επένδυση ή ένα οικονομικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε ένα νέο προϊόν και αμέσως συνάγετε ότι η αξία της μετοχής της οπωσδήποτε θα αυξηθεί.

Αυτός ο τύπος σκέψης είναι επίσης κοινός σε συναλλαγές κατά τις οποίες τα άτομα προσκολλώνται σε επενδυτικά προϊόντα για τα οποία -ενώ έχουν απώλεια- πιστεύουν ότι κάποτε θα γίνουν οπωσδήποτε κερδοφόρα για διάφορους λόγους. Για να αποφύγετε την αγκύρωση, αφιερώστε χρόνο για να κατανοήσετε σημαντικά δεδομένα τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην ερευνητική διαδικασία και τελικά στη λήψη αποφάσεων.

Ένα δεδομένο είναι ότι δεν πρέπει να προσκολλάται κάποιος στην τιμή αγοράς. Πολλοί επενδυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στην αρχική τιμή αγοράς των μετοχών τους ή των ομολόγων τους. Εκτός από την κακή απόδοση, η οποία οδηγεί στην πραγματοποίηση μικρών κερδών και την επακόλουθη απροθυμία να αποσυρθεί κανείς από ζημιογόνες θέσεις, αυτή η «στρατηγική» οδηγεί επίσης σε σταθερή επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι. Οι κερδισμένοι συνειδητοποιούν ότι είναι υγιής η νοοτροπία «μπαίνω και αποσύρομαι», οι χαμένοι απλά δεν μπορούν να αποσυρθούν. Καθώς οι απώλειες αυξάνονται, όλο και περισσότερο κεφάλαιο παραμένει κλειδωμένο ενώ θα μπορούσε να τοποθετηθεί πολύ καλύτερα σε τίτλους χαμηλότερου κινδύνου ή/και υψηλότερης απόδοσης.

Για να αποφύγετε να είστε μέρος του προβλήματος, είναι σκόπιμο το τίμημα που καταβάλατε κατά την αγορά να είναι το τελευταίο πράγμα στο μυαλό σας. Το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά δεν παίζει κανένα ρόλο στη μελλοντική αποτίμηση ή στο εισόδημα που μπορεί τελικά να επιτευχθεί. Ο μόνος παράγοντας που θα έπρεπε να καθορίζει την απόφαση για πώληση ή για διατήρηση μιας επενδυτικής θέσης θα πρέπει να είναι οι αναμενόμενες τάσεις των τιμών, εκτός, φυσικά, εάν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι που απαιτούν μετρητά. Εάν π.χ. στοχεύετε μεσοπρόθεσμα σε τιμή 700 € από την τρέχουσα τιμή των 400 €, δεν έχει σημασία εάν αγοράσατε αυτήν την μετοχή 350 € ή 450 €. Η αρχική τιμή αγοράς είναι επίσης άσχετη εάν οι περιστάσεις έχουν δραματικά μεταβληθεί και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσετε σε ρευστοποίηση.