Οι εταιρικοί κολοσσοί της τεχνολογίας, καθώς και οι διευθυντές των τμημάτων πληροφοριών επεκτείνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφοριών (“information technology” – IT) που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και εστιάζουν σε ακόμη πιο φιλόδοξα έργα. Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες προβλέψεις δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αναμένεται να δαπανήσουν για IT το εκπληκτικό ποσό των 4,1 τρις $ το 2021, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 8,4% από το 2020. Στόχος τους είναι να ανακτήσουν το ρυθμό της εταιρικής ανάπτυξης IT, ξεπερνώντας το σοκ από την COVID-19 που προκάλεσε στασιμότητα σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δαπάνες πληροφορικής ανήλθαν πέρυσι σε περίπου 3,8 τρις $. 

Πολλές επιχειρήσεις ενισχύουν ενεργά τα εργαλεία τηλε-διάσκεψης και τηλε-συνεργασίας, τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στην απομακρυσμένη εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, θέτοντας τις βάσεις για μια μόνιμη μετάβαση σε υβριδικά γραφεία, συνδυάζοντας αποτελεσματικά τους φυσικούς και τους εικονικούς χώρους εργασίας. 

Η άνω του 10% αύξηση της επένδυσης -σε σύγκριση με το 2020- σε εταιρικό λογισμικό και συσκευές αναμένεται να οδηγήσει σε νέα κερδοφορία. Τα σχέδια δαπανών των εταιρειών λογισμικού θα επικεντρωθούν κυρίως στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στις υπηρεσίες “hosting”, σε φορητούς υπολογιστές, οθόνες και λοιπό εξοπλισμό σταθμών εργασίας. Ο απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό θα είναι παραγωγικό όπου κι’ αν βρίσκεται. Σε ότι αφορά την κυβερνοασφάλεια και τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου, ο φετινός προϋπολογισμός IT περιλαμβάνει δαπάνες για τεχνολογίες που υποστηρίζουν βελτιωμένη ψηφιακή προστασία, κινητικότητα και συνεργασία, ενώ υπογραμμίζεται η δέσμευση για μετάβαση στο “cloud”, στο 5G και σε άλλα βασικά προγράμματα. 

Το 2020 οι περισσότερες επιχειρήσεις έπρεπε να θέσουν έργα μεγάλης κλίμακας σε αναμονή, καθώς προσπαθούσαν να κάνουν εφικτή την τηλε-συνεργασία και να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους επιβίωση. Έτσι, στην ουσία, το 2020 αφορούσε την απομακρυσμένη εργασία. Τώρα πρόκειται για τη μετάβαση στο πώς η απομακρυσμένη εργασία να γίνει παραγωγική, μεταξύ όλων των άλλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως η ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και η μετατόπισή τους στο cloud, μια στρατηγική που αναφέρεται ευρέως ως «ψηφιακός μετασχηματισμός». Επιχειρηματικά συστήματα και λογισμικό που βασίζονται στο cloud, τα οποία μπορούν να κλιμακωθούν ανάλογα με τις ανάγκες για γρήγορη ανταπόκριση στις απροσδόκητες αλλαγές στην αγορά, απέδειξαν την αξία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Οι εταιρείες προετοιμάζονται επίσης για την επόμενη απρόβλεπτη διαταραχή της αγοράς, ενσωματώνοντας ανθεκτικές ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να μην παγιδευτούν ανέτοιμες, πιεζόμενες να εγκαταστήσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης την τελευταία στιγμή. Η ανάκαμψη σε υψηλότερα επίπεδα δαπανών δεν θα είναι ομοιόμορφη σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς οι τραπεζικές και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες τα πήγαν καλύτερα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι πιθανό να αυξήσουν τις δαπάνες ΙΤ ταχύτερα από τις επιχειρήσεις λιανικής και τις ταξιδιωτικές εταιρείες. Η ανάκαμψη των δαπανών για ΙΤ γενικά εξαρτάται από την ανάκαμψη του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής αυτής καθ’ εαυτής. Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν φτάσει ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και σε πλήρη και ταχεία πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα. Οι εξελίξεις αναμένονται να είναι εντυπωσιακές.