Ποιες είναι οι κατηγόριες των ατόμων όταν λαμβάνουν μία απόφαση;

Μέρος 2 Πώς δρουν τα άτομα στην καθημερινότητα Μία απόφαση μπορεί να σχετίζεται με διάφορους τομείς στη ζωή ενός ανθρώπου και μπορεί να οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος. Ένας βασικός διαχωρισμός για τα άτομα που λαμβάνουν μία απόφαση μπορεί να γίνει με βάση τον τρόπο με τον οποίο δρουν τα άτομα στην καθημερινότητά τους.  ● Διαισθητικός: Τα άτομα βασίζονται

Διαβάστε Περισσότερα

Κατανόηση της «σύγκρουσης συμφερόντων»

Η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα κοινό ζήτημα στο χώρο εργασίας. Πολλές διαφορετικές καταστάσεις εμπίπτουν στον τίτλο «σύγκρουση συμφερόντων». Μια σύγκρουση συμφερόντων επισυμβαίνει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός ατόμου -οικογένεια, φιλίες, οικονομικοί ή κοινωνικοί παράγοντες- θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες στο χώρο εργασίας. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συγκρούσεις συμφερόντων και

Διαβάστε Περισσότερα

Φιλοκοινωνική συμπεριφορά: το αντίθετο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς

Ο όρος φιλοκοινωνική συμπεριφορά αναφέρεται στο σύνολο των εκούσιων συμπεριφορών που στοχεύουν στο καλό των άλλων. Ένα σύνολο πράξεων εμπίπτει στον ορισμό όπως: η βοήθεια, το μοίρασμα, η συμπαράσταση, η διάσωση κ.ά. Παρόλο που σαν έννοια μοιάζει με τον αλτρουισμό, περιγράφουν δύο διαφορετικές συνιστώσες του ίδιου κοινωνικού φαινομένου. Ο αλτρουισμός αναφέρεται στην επιθυμία και την πρόθεση να κάνω το καλό για

Διαβάστε Περισσότερα

Το “κουτί του Eisenhower”

Ο Dwight Eisenhower έζησε μια εξαιρετικά παραγωγική ζωή. Ήταν ο 34ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, από το 1953 έως το 1961. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θεμελίωσε προγράμματα που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του Διαπολιτειακού Συστήματος Αυτοκινητοδρόμων, στην εξερεύνηση του διαστήματος (NASA) και στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (Νόμος Ατομικής Ενέργειας). Πριν γίνει πρόεδρος, ο Eisenhower ήταν στρατηγός πέντε αστέρων, υπηρέτησε ως Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ατόμων όταν λαμβάνουν μία απόφαση;

Μέρος 1 Η προσέγγιση της λύσης ενός προβλήματος Όταν το άτομο καλείται να πάρει μία απόφαση, συνήθως συνδέεται με διάφορους τομείς της ζωής του. Πολύ συχνά όμως η λήψη μιας απόφασης μπορεί να οδηγεί και στη λύση ενός προβλήματος. Το κάθε άτομο λοιπόν που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις, μπορεί να ανήκει σε κατηγορίες ανάλογα

Διαβάστε Περισσότερα

Η συνεχιζόμενη υστέρηση της Ελλάδας

Απογοητευτικές είναι οι συγκριτικές αναλύσεις για τη γενικότερη κατάσταση της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Οι δείκτες βάσει των οποίων κρίνονται οι επιδόσεις της χώρας μας είναι δραματικοί. Ακόμα και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που ξεκίνησαν την ανασυγκρότησή τους τη δεκαετία του ’90 μας έχουν πλέον ξεπεράσει. Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση υστερεί τραγικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η κατάταξη InCiSE (International Civil Service Effectiveness) που εκτιμά τις επιδόσεις της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιες είναι οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού

Οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού διακρίνονται σε τρία στάδια. Το πρώιμο, το μεσαίο και το τελικό στάδιο.  Πρώιμο στάδιο:  Ο σκοπός των μεθόδων επιλογής σε πρώιμο στάδιο αποβλέπει στον αποκλεισμό ή αποβολή ικανού αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν τα υποχρεωτικά προσόντα που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας και στις ατομικές προδιαγραφές.  Οι περισσότερο συνηθισμένες μέθοδοι είναι οι εξής:

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία

Ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κίνητρα επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματά των ατόμων και κατ᾽ επέκταση, τη συμπεριφορά τους. Πώς λειτουργούν τα κίνητρα όμως όσον αφορά την κινητοποίηση των υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον; Τα βασικά κίνητρα που χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση των υπαλλήλων είναι τέσσερα και είναι τα εξής:  1. Απόκτηση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν προιόντα

Διαβάστε Περισσότερα

Πολλά υποσχόμενα τα νέα mRNA-εμβόλια

Πολύ πριν από τα εμβόλια για τον κορωνοϊό, οι επιστήμονες είχαν μελετήσει τη χρήση γενετικά κωδικοποιημένων εμβολίων για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών και του καρκίνου. Τον Νοέμβριο του 2020 είχαμε τελικά καλά νέα για την COVID-19. Σύμφωνα με τα δεδομένα κλινικών δοκιμών, δύο εμβόλια ήταν >90% αποτελεσματικά. Εκτός από την εκπληκτική αποτελεσματικότητα, τα εμβόλια είχαν κάτι ακόμη κοινό: και τα δύο παρασκευάστηκαν με το messenger RNA (mRNA – «αγγελιοφόρο RNA»). Τα mRNA-εμβόλια λειτουργούν παρέχοντας τον

Διαβάστε Περισσότερα

Πως η διάχυση της ευθύνης στις ομάδες αποδυναμώνει την αίσθηση της ατομικής ευθύνης

Η διάχυση της ευθύνης στις ομάδες είναι αναμενόμενη και επιθυμητή για να επιτευχθεί ένας στόχος, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερα λάθη. Κάποιες φορές όμως είναι η αιτία της απάθειας και της αποδόμησης της ατομικής ευθύνης. Το φαινόμενο του αμέτοχου θεατή – Το φαινόμενο Τζενοβέζε Το φαινόμενο Τζενοβέζε ή αλλιώς το φαινόμενο του αμέτοχου θεατή, μελετήθηκε μετά από ένα τραγικό συμβάν το οποίο

Διαβάστε Περισσότερα