Λίγα λόγια για τον/την: violetakou

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 16

Για εμένα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΣΙΓΤΙΚΕΣ- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
& ΤΡΑΠΕΖΩΝ