Λίγα λόγια για τον/την: tatsikaioanna2

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 23

Για εμένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2020:Απόφοιτη Γενικού Λυκείου ( 18,3 βαθμός απολυτηρίου)
Φοιτήτρια σε ΑΕΙ, τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)-έτος
εισαγωγής 2020

Ξένες γλώσσες:
Πτυχίο Αγγλικών: Michigan State University- MSU
(Β2 επίπεδο) -2017
Γνώσεις : Η/Υ (Libre office,Word,Excel,Power Point, Intertet) και
Social Media
ΑΛΛΑ:
 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τα Μεταδεδομένα και την
Σημασιολογική έρευνα (MTSR 2020-14th International Conference on
Metadata and Semantics Research)
 Συμμετοχή στο μάθημα μπαλέτου της Ακαδημίας BALETOWA
(2018)
 Συμμετοχή στο 34ο Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας (2016)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ