Λίγα λόγια για τον/την: graphicdesignerfx

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 23

Για εμένα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: επίππεδο συνεννόησης

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εκπληρωμένες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ