Λίγα λόγια για τον/την: vaggelakoukat

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 13

Για εμένα

PERFECT MARKET

‌√ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ
‌√ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΕΛΛΕΊΨΕΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
‌√ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΘΉΚΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
‌√ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ , ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ , ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
‌√ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΑΜΕΙΑΚΉΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ
√ E-Shop Management

FAMOUS

‌√ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ
‌√ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΘΉΚΗΣ

VODAFONE

√ HANDER
√ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ