Λίγα λόγια για τον/την: andrianaz28032000

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 16

Για εμένα

ΖΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διεύθυνση | Τηλ. | Email
Ιωάννινα , Ύδρας 19, βοτανικός  Ι 6943275064 Ι andrianaz28032000@gmail.com Ι
I 2651076148 I
Ημερομηνία γέννησης : 28/03/2000

Σύνοψη δεξιοτήτων
o Ευγενική
o Υπομονετική
o Τυπική στο ωράριο
o Πνεύμα Ομαδικότητας
o Επίλυση προβλημάτων
o Ποιοτική εξυπηρέτηση
o Ικανότητα της επικοινωνίας, της  πειθούς και της διαπραγμάτευσης

Εκπαίδευση
Δίπλωμα / Ημερομηνία αποφοίτησης

• Απόφοιτος  β. Εργοθεραπείας των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

• Απόφοιτος 8ο Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, 2018.

Επιμόρφωση

• ΑΓΓΛΙΚΑ: Ικανοποιητικό επίπεδο χειρισμού τηςΑγγλικής Γλώσσας.
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Ικανοποιητική Γνώση Χειρισμούπρογραμμάτων WORD, EXCEL, INTERNET).

Εμπειρία

·       Σποραδική απασχόληση στον τομέα της φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης νηπίων σε ιδιωτικόεπίπεδο.

·       Πρακτική άσκηση στην Ιδιωτική κλινική Στ.Νιάρχου. Ιωαννίνων ( από 15/09/2020 και είναι ακόμα σε εξέλιξη ).

·       Έχω εργαστεί στο Gyroland στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών του Νικόλαου Μπαράτσα, από τις 21/06/2021 έως τις 31/07/2021. Το πόστο εργασίας μου ήταν εξυπηρέτηση πελατών , υποδοχή πελατών , σέρβις , delivery, ταμείο.

Σεμινάρια

• <<Εγκεφαλικών βλαβών>>.  Ημερίδα με θέμαολιστική νευροψυχολογική προσέγγιση, ΕΛΕΠΑΠ, 4/4/2019 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

• Πιστοποιητικό 25ο Πανελλήνιο καρδιολογικό Συνέδριο, 25/10/2019

• Πιστοποίηση Emergency Paediatric First Aid – από RTI Training Division

• Παρακολούθηση σεμιναρίου ψυχολογίας