Λίγα λόγια για τον/την: constantin apo

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 18

Για εμένα

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

University of Cambridge First Certificate

University of Cambridge Proficiency

Άδεια διδασκαλίας Αγγλικών εκδοθείσα από τη Δ/νση Β’βάθμιας εκπαίδευσης Άρτας

Test Of English International Communication (TOEIC)- advanced level

Certified Computer User by ACTA SYLLABUS 1.0, SYLLABUS 2.0

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ