Λίγα λόγια για τον/την: Chrabota

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 17

Για εμένα

06/2002 – 31/12/2021   “AFROMARINE LTD” Γενικές επισκευές και κατασκευές πλοίων, με έδρα τον Πειραιά ως Γραμματέας