Λίγα λόγια για τον/την: Δημήτρης Βαενάς

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 15

Για εμένα

Χειριστής Εκτυπωτικών Μηχανημάτων

  • Υπεύθυνος τμήματος εκτυπώσεων,
  • Έλεγχος παραγωγής παραγγελιών,
  • Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανημάτων παραγωγής μηχανογραφικών εντύπων (τιμολόγια, μπλοκ
    αποδείξεων),
  • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής αναλώσιμων ταμιακών μηχανών (ρολά ταμειακών μηχανών, ρολά
    plotter, ρολά ξηρογραφικά )