Λίγα λόγια για τον/την: fenia.mpelesi

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 19

Για εμένα

Ονομάζομαι Φωτοπούλου Ευφροσυνή, είμαι 25 ετών και κατοικώ στο Ίλιον. Οι σπουδές μου αφορούν τα Παιδαγωγικά καθώς και το Μεταπτυχιακό μου. Παράλληλα έχω ασχοληθεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη, ως βοηθός Παραγωγού-Σκηνοθέτη σε διαφημιστική εταιρία και για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Τηλεφωνική/Ηλεκτρονική(Mail) Εξυπηρέτηση της Εθνικής Τράπεζας. Έχω πολύ καλή γνώση και διαχείριση Η/Υ, διαχείριση του λόγου (γραπτού και προφορικού), συνεργάσιμη και ευμαθής.

Γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, μερική γνώση Photoshop και γνώση χειρισμού social media.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ