Λίγα λόγια για τον/την: Harry Triantafyllidis

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 14

Για εμένα

Βιογραφικο ΣΗΜΕιΩΜΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

Οικονομολόγος, με εμπειρία σε μια απο τις τέσσερις, συστημικές Τράπεζες, με γνώση στην γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων (reporting) και στην διαχείριση δανείων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, και τραπεζο-ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Μεθοδικός, με προσανατολισμό στους στόχους της εταιρείας, συνεπής ως προς την τήρηση των προθεσμιών, με ομαδικό πνεύμα καθώς και επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

 

10/2018 – 12/2021 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Κίνηση Κεφαλαίων – Funds Transfer)

 

Yπηρεσία καταχώρησης και επικαιροποίησης δεδομένων και ψηφιακών αρχείων.

Υπεύθυνος (Ελεγκτής) για την ορθή καταχώρηση τους.

 

05/2013 – 10/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

 

Υπηρεσία ανάπτυξης πωλήσεων (Business Development).

Υπεύθυνος (Business Analyst) για την καθημερινή πληροφόρηση των Τραπεζικών Κέντρων -καθώς και των ημετέρων πωλητών (officers)- για τα στατιστικά στοιχεία των πωλήσεων Ασφαλιστικών προϊόντων Μεγάλων Επιχειρήσεων.

 

01/2013 – 05/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / Πειραιώς Factoring Α.Ε.

 

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρηματικών Χορηγήσεων (Operations).

Στέλεχος με αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο στις καρτέλες των τιμολογίων των οφειλετών. Καθημερινή επικοινωνία με τα λογιστήρια των οφειλετών και των προμηθευτών για τις συμφωνίες στις καρτέλες των τιμολογίων τους και την διεξαγωγή των πληρωμών.

 

07/2007 – 12/2012 MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε. (Δ/νση Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων)

 

Τμήμα Factoring Δημοσίων Φορέων.

Στέλεχος του τμήματος, αρμόδιος για τον έλεγχο των τιμολογίων, συμβάσεων, καρτέλες τιμολογίων οφειλετών καθώς και για την καθημερινή επικοινωνία με τα λογιστήρια των οφειλετών και προμηθευτών για τις πληρωμές.

 

06/2004 – 07/2007 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Δ/νση Factoring)

 

Τμήμα Εισπράξεων.

Υπάλληλος τμήματος εισπράξεων, των πληρωμών, των οφειλετών για λογαριασμό της Διεύθυνσης.

 

01/2004 – 05/2004 ATHENS 2004 S.A.

 

Υπάλληλος στην Διεύθυνση Συντονισμού με την Δημόσια Διοίκηση για την Αθλητική Εγκατάσταση Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά.

 

06/2003 – 12/2003 Kapa Exchange S.A.

 

Ταμίας, με αντικείμενο την αποστολή συναλλάγματος στο εξωτερικό με την μορφή εμβάσματος, αγορά και πώληση συναλλάγματος όπως και την ανεύρεση πλαστών, τραπεζογραμματίων.

 

 

 

01/2002 – 03/2003 Στρατιωτική Θητεία

 

Εκπληρωμένη στο Σώμα Διαβιβάσεων, ως χειριστής του συστήματος επικοινωνίας “Ερμής”.

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

09/2000 – 09/2001 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών University of Glasgow, Scotland

 

M.Fin. in International Finance & Financial Institutions
Πτυχιακή εργασία: “How the enlargement of a country’s economy can affect to the stock exchange”.

 

09/1996 – 06/2000 Πρόγραμμα Πτυχιακών Σπουδών Plymouth University, England

 

B.Sc. in Applied Economics

 

09/1995 – 06/1996 Εισαγωγικό Πρόγραμμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Foundation course)

 

Εκπαιδευτήρια «Γείτονας», Βάρη

 

06/1994 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

 

1ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας

 

 

 

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (Cambridge’s FCE) – Άριστη Γνώση.

 

Σεμινάρια:

Ε.Ε.Δ.Ε. (Ανάλυση και Σύνταξη Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης – Αριθμοδείκτες)
Ε.Ι.Α.Σ. (Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων)

 

Γνώση Η/Υ: MS Office , SPSS , Minitab , Superproject 4.0 , PC Give , Εφαρμογή Εργασίας Globus , Εφαρμογή Εργασίας ICE , IMS Factoring , Εφαρμογή εργασίας IBS

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες: Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με Άδεια ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος καθώς και Λογιστή – Φοροτεχνικού, Γ΄τάξεως.

 

Συστάσεις: Διαθέσιμες, κατόπιν αιτήματος.