Λίγα λόγια για τον/την: ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 14

Για εμένα

04/04/2018–Σήμερα

Υπεύθυνη Αποθήκης

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

▪ Πώληση υλικών (σκραπ)

▪ Έκδοση ζυγολογίου μέσω προγράμματος

▪ Παραλαβές στο πρόγραμμα SAP

▪ Γραφείο κίνησης

▪ Καταχώρηση τιμολογίων στο SAP & αρχειοθέτηση

▪ Παραλαβή υλικών.

▪ Ετοιμασία παραγγελιών.

▪ Χορηγήσεις υλικών.

▪ Απογραφές υλικών.

▪ Τακτοποίηση αποθήκης.

▪ Εκτύπωση παραγγελιών.

▪ Αρχειοθέτηση εγγράφων.

▪ Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων.

▪ Καταχώρηση και εκτύπωση Δελτίων Αποστολών.

▪ Επικοινωνία με αποθηκάριους και οδηγούς.

01/12/2017–03/04/2018 Υπεύθυνη Αποθήκης

Τζίγκας Ι.Μ.Ε. Α.Ε., Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

▪ Παραλαβή υλικών.

▪ Ετοιμασία παραγγελιών.

▪ Χορηγήσεις υλικών.

▪ Εκτύπωση παραγγελιών.

▪ Αρχειοθέτηση εγγράφων.

▪ Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων.

▪ Καταχώρηση και εκτύπωση Δελτίων Αποστολών.

▪ Επικοινωνία με πελάτες και οδηγούς.

 

Προωθήσεις – Πωλήσεις

Διαφημιστική Εταιρεία, θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

▪ Προωθήσεις.

▪ Πωλήσεις.

04/04/2016–14/11/2016 Υπάλληλος στο τμήμα εφοδιασμού

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

▪ Παραγγελίες υλικών.

▪ Παραλαβή υλικών.

▪ Ετοιμασία παραγγελιών.

▪ Χορηγήσεις υλικών.

▪ Απογραφές υλικών.

▪ Τακτοποίηση αποθήκης.

▪ Εκτύπωση παραγγελιών.

▪ Αρχειοθέτηση εγγράφων.

▪ Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων.

▪ Καταχώρηση και εκτύπωση Δελτίων Αποστολών.

▪ Αλληλογραφία.

▪ Επικοινωνία με προμηθευτές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

01/12/2017–03/04/2018 Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

01/10/2012–16/12/2016 Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνη (Ελλάδα)

▪ SPSS.

▪ GIS ( ArcMap, ArcCatalog)

▪ WMS.

▪ ERP

▪ CRM

▪ Κεφάλαιο.

▪ Βασικές γνώσεις λογιστικής.