Λίγα λόγια για τον/την: nikidrepanou

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 16

Για εμένα

Έχει γίνει επισύναψη του βιογραφικού συμπεριλαμβανομένου φωτογραφίας, στην επιλογή “επισύναψη φωτογραφίας” .

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ