Λίγα λόγια για τον/την: Νίκη Γεωργούση

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 20

Για εμένα

Παρατίθεται αρχείο του βιογραφικού μου με πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση,τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία μου.