Λίγα λόγια για τον/την: nick3dis

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 12

Για εμένα

Ονομάζομαι Τριάντης Νικόλαος και είμαι φοιτητής του τομέα Αγροτικής βιοτεχνολογίας και οινολογίας στην περιοχή της Δράμας. Είμαι 21 ετών

Απόφοιτος Λυκείου

Προπτυχιακός φοιτητής

Κάτοχος πτυχίου Proficiency στην αγγλική γλώσσα