Λίγα λόγια για τον/την: nikioikonomidou

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 13

Για εμένα

Οικονομιδου Ανδρονίκη,Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής, πτυχίο αγγλικών επιπέδου proficiency, άριστη χρήση υπολογιστή,εργασιακή εμπειρία