Λίγα λόγια για τον/την: sandypilga

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 15

Για εμένα

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπικά στοιχεία

Πηλιούνη Κυριακή του Γεωργίου

  Πίνδου 12, 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής
☎ 2102815646
? 6936418560
@sandypilga@gmail.com
 10/05/1973 Αθήνα
 Διαζευγμένη
3 γιους (29/20/1998,13/04/2002 & 09/03/2007 )

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
*Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής , Ψυχολογίας, κατεύθυνση Ψυχολογίας (1991 – 1995)
*Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
1ο Λύκειο Ν. Ηρακλείου- Γ΄Δέσμη (1988-1991)

Ξένες γλώσσες
*Αγγλικά ( γραπτά και προφορικά : πολύ καλά )
– Certificate of Proficiency in English (1995)
University of Cambridge
– First Certificate in English (1989)
University of Cambridge
*Ισπανικά (γραπτά και προφορικά : λίγα )
– Diploma de espanol como lengua extranjera (nivel inicial)
Instituto Cervantes Αθήνα

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις
*Πιστοποίηση πωλητών αμοιβαίων κεφαλαίων
(Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – 2001)
*Πιστοποίηση γνώσης τυφλού συστημάτος (Computronica) (1996)

Λοιπές πληροφορίες
*Άδεια οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων
Επαγγελματική εμπειρία
Τράπεζα Πειραιώς
*07/2018 – 01/20120
Προϊσταμένη ομάδας Vendor Management Νομικών ενεργειών (Senior Officer)
*03/2016 – 07/2018
Restructuring Business Unit (Senior Restructuring Officer)
*07/2013 – 03/2016
Κατάστημα Νέας Ιωνίας (Πρώην ΑΤΕ) (Διευθύντρια καταστήματος)
Τράπεζα Κύπρου
*05/2009 – 07/2013
Κατάστημα Νέας Ιωνίας (Διευθύντρια καταστήματος)
*04/2006 – 05/2009
Κατάστημα Βύρωνα(Διευθύντρια καταστήματος)
*03/2005 – 04/2006
Κατάστημα ΟΑΚΑ (Προϊσταμένη Ιδιωτών καταστήματος)
*10/2001 – 03/2005
Consumer – Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνεργατών (Προϊσταμένη τμήματος)
*10/1997 – 10/2001
Κατάστημα Αγ. Παρασκευής (Customer Service )
Προδομική ΑΕ(Εμπόριο επενδύσεων τοίχων και δαπέδων)
*07/1996 – 10/1997
Υπεύθυνη Εισαγωγών
Citibank
*05/1994 – 10/1994
Κατάστημα Κολωνακίου (Ταμίας)

Επαγγελματική εκπαίδευση
Τράπεζες Κύπρου & Πειραιώς , εταιρία Προδομική
Εκπαίδευση άνω των 1.000 ωρών σε θέματα :
Management, Marketing, Credit Risk, Διαχείριση Προβληματικών Χαρτοφυλακίων, Τραπεζικά προϊόντα / υπηρεσίες και συστημάτα, Διαπραγματεύσεις, Ασφάλειες, Business Plan, Κανονιστικά Πλαισία, Εσωτερικού ελέγχου, Πωλήσεις.

Επαγγελματικές δεξιότητες / ικανότητες
Ηγεσία ομάδας, ανάθεση αρμοδιοτήτων, επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, προτεραιοποίηση εργασιών, εργασία υπό πίεση, καθοδήγηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση προσωπικού, υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη υφιστάμενου και διεύρυνση εταιρικού πελατολογίου, αναδιάρθρωση – ρύθμιση οφειλών ιδιωτών, συμμετοχή στην εγκριτική διαδικασία χορηγήσεων, αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης, αξιολόγηση και επέκταση εξασφαλιστικού πλέγματος χρηματοδοτήσεων, αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, marketing τραπεζικών προϊόντων, άσκηση συμβουλευτικής τραπεζικής, προώθηση καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, project management, προώθηση τραπεζοασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, ανάλυση δεικτών αξιολόγησης συνεργατών, διαχείριση προβλημάτων, CRM συστήματα, έγκριση τιμολόγησης προμηθειών πελατείας, παρακολούθηση ολοκλήρωσης και παράδοσης παραγγελιών.

Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
AS400, Tiresias, Word 2019, Excel 2019, Outlook 2019, Access 2019, Internet Explorer, Windows10, Android, email, internet & mobile banking, εφαρμογές ΑΑΔΕ, Google Chrome, Firefox

Χειρισμός Social Media
LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram,Viber, Twitter