Λίγα λόγια για τον/την: Στέλλα Ανδρικοπουλου

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 17

Για εμένα

Βιογραφικό Σημείωμα

Ανδρικοπούλου Στυλιανή – Ευφραιμία

Επιζητώ να εργαστώ σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Είμαι πρόθυμη να συνεργάζομαι, να αποκτώ διαρκώς νέες γνώσεις, να εξελίσσομαι, να προσφέρω και να βοηθάω τους συναδέλφους μου. Προσαρμόζομαι αρκετά εύκολα σε νέες απαιτήσεις και είμαι ικανή να ανταποκριθώ σε αυτές.

Επαγγελματική εμπειρία

(15/03/2022 – 15/06/2022) Πρακτική άσκηση ως Βιβλιοθηκονόμος

στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σπουδές

Τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α).
Απόφοιτη Γ.Ε.Λ. με γενικό βαθμό «Λίαν Καλώς». (2015)

Γνώσεις

• Πολύ καλός χειρισμός του Η/Υ.
• Πολύ καλός χειρισμός των προϊόντων της Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).
• Γνώση χειρισμού γλώσσας προγραμματισμού JAVA.
• Γνώση χειρισμού markup γλωσσών (HTML, XML).
• Γνώση χειρισμού του προτύπου RDF (Resource Description Framework).
• Γνώση χειρισμού της CSS (Cascading Style Sheets).
• Πολύ καλή γνώση και χειρισμός των προτύπων/σχημάτων μεταδεδομένων: MARC21, UNIMARC, Dublin Core, VRA, CIDOC-CRM. • Πολύ καλή γνώση των Αγγλοαμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης, και των RDA κανόνων.
• Πολύ καλή γνώση των εργασιών: καταλογογράφησης, επεξεργασίας υλικού, ταξινόμησης, θεματικής οργάνωσης.

• Γνώση Αγγλικών.

Ικανότητες και Δεξιότητες

Αναλυτική σκέψη.
Οργανωτική ικανότητα.
Συνέπεια.
Ευγένεια.
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.

Προσωπικά ενδιαφέροντα

• Μουσική
• Ζωγραφική
• Βιβλία
• Κινηματογράφος

– Προσωπικά στοιχεία –

Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 30, Νέα Φιλαδέλφεια

Πόλη: Αθήνα

Ημερομηνία Γέννησης: 26/11/1997

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987580904

Email επικοινωνίας: andrikopouloustella@gmail.com