Λίγα λόγια για τον/την: sdkaryda

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 10

Για εμένα

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΡΥΔΑ

Διεύθυνση κατοικίας: Κολοκοτρώνη 34, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης ΤΚ:57004

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2392033125,6945479247
Email: stellakaryda2@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2020 – σήμερα Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή

Επιστήμων Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

2015-2020 Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός πτυχίου: 6,64 «Λίαν καλώς»

2012-2015 Ενιαίο Λύκειο Νέας Μηχανιώνας,

Βαθμός απολυτηρίου: 17 & 3/10 «Λίαν Καλώς»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

08/2014 Χ.Α.Ν.Θ. Κατασκήνωση Χαλκιδικής

Αρχηγός σε κορίτσια ηλικίας 11 έως 13 ετών (1) κατασκηνωτική περίοδος
Εθελοντική εργασία

08/2015

03/2017 –
05/2017

Χ.Α.Ν.Θ. Κατασκήνωση Χαλκιδικής
Προσωπικό βοήθειας σε παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε (1)
κατασκηνωτική περίοδο
1 ο Γυμνάσιο Θέρμης
Πρακτική Άσκηση Α’ κύκλου

11/2018 –
12/2018

1 Ο ΓΕΛ Νέας Μηχανιώνας
Πρακτική άσκηση Β’ κύκλου στη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας (διδασκαλία ως φιλόλογος)

04/2019 1 Ο ΓΕΛ Νέας Μηχανιώνας

Πρακτική Άσκηση Β’ κύκλου στη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των
Αρχαίων Ελληνικών (διδασκαλία ως φιλόλογος)

11/2019 –
12/2019

1 ο ΓΕΛ Νέας Μηχανιώνας
Πρακτική Άσκηση Β’ κύκλου στη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της
Ιστορίας (διδασκαλία ως φιλόλογος)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
28/08/2019 Ημερίδα 4 ωρών με θέμα «Εκπαίδευση για τη δημοκρατική και διαπολιτισμική

ιδιότητα του πολίτη» Ελληνικό Παρατηρητήριο, Θεσσαλονίκη

25/10/2019 Ημερίδα 4 ωρών με θέμα «Βελτίωση ανθρωπίνων σχέσεων στο σύγχρονο σχολείο:
Προκλήσεις στη θεωρία και στην πράξη» Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος,
Παράρτημα Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

9/10/2020

20/10/2020

13/11/2020

1 ο διαδικτυακό σεμινάριο Ιστορίας: «Ελληνοτουρκικές σχέσεις» Webinar,
Neapolis University Pafos
Cyber Crisis Management: «Διαχείριση στη Δημόσια Σφαίρα» Webinar, Neapolis
University Pafos, Μαριάννα Πυργιώτη
2 ο διαδικτυακό σεμινάριο Ιστορίας: «Κωνσταντινούπολη – Αγία Σοφία» Webinar,
Neapolis University Pafos

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική γλώσσα Καλό επίπεδο, πτυχίο: Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
– Γνώση και χρήση Η/Υ, Προγράμματα: Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, Access.
Πιστοποίηση Global Intermediate (Global Cert).
– Γνώση στατιστικού πακέτου SPSS
– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος φιλολόγου (Θα βάλεις τον Αριθμό Πρωτοκόλλου κ
ημερομηνία, όταν τη λάβεις)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
– Μακιγιάζ
– Μουσική, κιθάρα
– Χορός (μπαλέτο, σύγχρονο, παραδοσιακούς)
– Δέκα χρόνια κατασκηνώτρια στην Χ.Α.Ν.Θ. Κατασκήνωση Χαλκιδικής

PORTFOLIO ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 Καρύδα Σ. (2017) «Υπόμνημα (portfolio) A’ κύκλου πρακτικής άσκησης: Το
σχολείο ως θεσμός και η λειτουργία του: Η περίπτωση του 1 ου Γυμνασίου
Θέρμης»
 Καρύδα Σ. (2018) «Υπόμνημα (portfolio): 701 Διδακτική μεθοδολογία του
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με
εφαρμογές)»
 Καρύδα Σ. (2019) «Υπόμνημα (portfolio): 702 Διδακτική μεθοδολογία του
μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές)»

 Καρύδα Σ. (2019) «Υπόμνημα (portfolio): 703 Διδακτική μεθοδολογία του
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με
εφαρμογές)»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Ανδριανίδου Α., Καρύδα Σ. (2019) «Σενάριο Διδασκαλίας με την υποστήριξη
των Τ.Π.Ε. : Αναλφαβητισμός» Θεσσαλονίκη.
 Ανδριανίδου Α., Καρύδα Σ., Πορτοκαλίδου Ε. (2019) «Το πρόγραμμα
μαθημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (1926-1940)» Θεσσαλονίκη.
 Αποστολίδου Χ., Καραγεώργου Ε., Καρύδα Σ., Χατζηαγαπίου Α. (2019)
«Διδακτική παρέμβαση με την οπτική του φύλου στο κείμενο νεοελληνικής
λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου: του νεκρού αδερφού» Θεσσαλονίκη.
 Αποστολίδου Χ., Καρύδα Σ. (2019) «Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1917 : Επιμορφωτικά σεμινάρια» Θεσσαλονίκη
 Αποστολίδου Χ., Καρύδα Σ., (2020) «Digital literacy in education»
Θεσσαλονίκη.
 Αποστολίδου Χ., Καρύδα Σ., (2020) «Παιδαγωγικές αντιλήψεις στον
ελληνόφωνο χώρο : Αλέξανδρος Δελμούζος» Θεσσαλονίκη.
 Αποστολίδου Χ., Καρύδα Σ., Μπόγια Ε., (2020) «Ο ρόλος του διευθυντή στη
διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολείο» Θεσσαλονίκη.
 Βασιλειάδου Α., Καρύδα Σ., Μπότσογλου Δ., Ραμνούλη Σ. (2019) «Απόψεις
εκπαιδευτικών για το σχολικό βιβλίο της έκθεσης-έκφρασης Β’ γενικού
λυκείου» Θεσσαλονίκη.
 Καρύδα Σ. (2019) «Ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού με την οπτική του
φύλου» Θεσσαλονίκη.
 Καρύδα Σ. (2019) «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού “Tο
Αερόστατο”» Θεσσαλονίκη.
 Καρύδα Σ., Κατωμέρη Σ. (2018) «Εκκλησία και εκπαιδευτική πολιτική»
Θεσσαλονίκη.
 Καρύδα Σ., Μπένη Α. (2019) «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία»
Θεσσαλονίκη.
 Καρύδα Σ., Σαλβάνου Α., Χλιάρα Β. (2019) «Σενάριο διδασκαλίας με τη
χρήση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης» Θεσσαλονίκη.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ