Λίγα λόγια για τον/την: Harry Triantafyllidis

  • Επιθυμητός μισθός 0
  • Προβολές 16

Για εμένα

Οικονομολόγος, με εμπειρία σε μια από τις τέσσερις, συστημικές Τράπεζες, με γνώση στην γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων (reporting) και στην διαχείριση δανείων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, και τραπεζο-ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Μεθοδικός, με προσανατολισμό στους στόχους της εταιρείας, συνεπής ως προς την τήρηση των προθεσμιών, με ομαδικό πνεύμα καθώς και επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.