Τεχνικές επικοινωνίας που βασίζονται στη γλώσσα του σώματος

Η μη λεκτική επικοινωνία επηρεάζει σημαντικά την επαφή μας με άλλους ανθρώπους. Η γλώσσα του σώματος μπορεί να γίνει ένας σημαντικός σύμμαχoς τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι αναρίθμητες έρευνες στον τομέα της επικοινωνίας επισημαίνουν ότι μπορεί να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση που θέλουμε, εάν παρατηρούμε τους συνομιλητές μας και έχουμε

Διαβάστε Περισσότερα

Οι 7 βασικές συναισθηματικές ανάγκες και πώς να τις καλύψετε

Ο,-η σύντροφός σας, η οικογένειά σας και οι φίλοι σας, δεν μπορούν νακαλύψουν όλες τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Για την ακρίβεια, το μόνο άτομο που μπορεί να τις καλύψει είστε εσείς. 1. Ασφάλεια Για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να ζήσουμε ευτυχισμένοι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζούμε με ασφάλεια. Το ασφαλές περιβάλλον προϋποθέτει την κάλυψη των βασικών  σωματικών και ψυχικών αναγκών, θέτει τα θεμέλια για

Διαβάστε Περισσότερα

Η μέθοδος της Brooke Castillo: the self-coaching model

Η Brooke Castillo δραστηριοποιείται ως life και business coach στην Αμερική. Υποστηρίζει ότι η ζωή είναι πάντα 50% θετική και 50% αρνητική και τα προβλήματα είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ίδια ανέπτυξε το μοντέλο CTFAR ή αλλιώς το μοντέλο αυτό-προπόνησης (the self-coaching model) για να διευκολύνει τη διαδικασία επίλυσης καθημερινών προβλημάτων και δυσκολιών με στόχο την αυτό-βελτίωση. Η βασική δομή του μοντέλου είναι η εξής: Οι συνθήκες/περιστάσεις είναι ΠΑΝΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να γίνεις καλύτερο άτομο

Πάντα υπάρχει τρόπος να βελτιώνεσαι ως προσωπικότητα και να εξελίσσεσαι ως άτομο, αρκεί ο στόχος αυτός να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες σου στη ζωή. Μπορεί κάποιες από τις αδυναμίες σου να σου έχουν δημιουργήσει εμπόδια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή στην πρόοδό σου στην εργασία, αλλά μέσα από τις αποτυχίες και τα λάθη σου

Διαβάστε Περισσότερα

Τι μου προσφέρει ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός;

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (Neuro – Linguistic Programming – NLP) συνδέει τις σκέψεις, τη γλώσσα και τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε μάθει μέσω της εμπειρίας, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την ανάλυση στρατηγικών και δεξιοτήτων  που χρησιμοποιούνται από επιτυχημένα άτομα και την εφαρμογή τους για την επίτευξη ενός προσωπικού στόχου. Η ιδέα αναπτύχθηκε την δεκαετία του ’70 από μια ομάδα ερευνητών με σημαντικούς εκπροσώπους τους Richard Bandler και John Grinder, οι οποίοι μελέτησαν

Διαβάστε Περισσότερα

Μην ξεχνάτε τις επιτυχίες σας

Στη ζωή μας, καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ανησυχίες. Τις περισσότερες φορές δεν τις αφήνουμε να σταθούν εμπόδιο στην εξέλιξή μας είτε προσπερνώντας τον φόβο που μας προκαλούν, είτε αντέχοντάς τον.  Οι λιγότερο αγχώδεις, κάθε φορά που αντιστέκονται στον φόβο τους συνειδητοποιούν ότι έχουν κατακτήσει μία μικρή νίκη και αυτό τους τοποθετεί σε θέση ισχύος

Διαβάστε Περισσότερα

Το παλάτι της μνήμης

Η μέθοδος του παλατιού μνήμης είναι μία τεχνική γνωστή από τα αρχαία χρόνια και συγκεκριμένα από τον Σιμωνίδη τον Κείο. Μετά τις πρώτες αναφορές στα εκπληκτικά αποτελέσματα της σύνδεσης πληροφορίας και τοποθεσίας, πολλοί ρήτορες όπως ο Κικέρων χρησιμοποιούσαν τα μνημονικά παλάτια για να θυμούνται τους λόγους τους, αλλά και στη σύγχρονη εποχή δεν είναι λίγοι αυτοί που ορκίζονται στο όνομά

Διαβάστε Περισσότερα