Οικονομία των υπηρεσιών

Οικονομία των υπηρεσιών

Οικονομία των υπηρεσιών

22-12-2022

Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις προμηθεύονται πρώτες ύλες και παράγουν υλικά αγαθά, άλλοι οργανισμοί προσφέρουν άυλες υπηρεσίες […]

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

06-06-2022

Η διατήρηση ενός σταθερού εργατικού δυναμικού με υψηλό κίνητρο απόδοσης είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν […]

Βέλτιστη κατανομή επενδύσεων

Βέλτιστη κατανομή επενδύσεων

06-12-2021

Η κορύφωση της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας και η ενίσχυση του πληθωρισμού ευνοούν επιλογές αξίας και ήπιων διακυμάνσεων. Βραχυπρόθεσμα η […]

Απόκτηση πλούτου από δευτερογενείς πηγές εισοδήματος

Απόκτηση πλούτου από δευτερογενείς πηγές εισοδήματος

18-11-2021

Oι περισσότεροι είμαστε προγραμματισμένοι να επικεντρωνόμαστε στην καριέρα μας ως μοναδική πηγή εισοδήματος. Μελετούμε σκληρά, αποκτούμε ικανότητες και τελικά βρίσκουμε μια δουλειά στην οποία βασιζόμαστε για εισόδημα, […]