Η σημασία του στόχου και του χρονικού ορίζοντα στις επενδύσεις

Μια επένδυση είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που εμπεριέχει την προσδοκία δημιουργίας εισοδήματος ή κέρδους. Κάθε όφελος που προκύπτει από μια επένδυση ονομάζεται απόδοση. Η επένδυση λειτουργεί κερδοφόρα όταν αγοράζεται ένα περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλή τιμή και πωλείται σε υψηλότερη. Αυτό το είδος απόδοσης ονομάζεται κέρδος κεφαλαίου (capital gain). Η επένδυση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βάλετε τα χρήματά σας να δουλέψουν

Διαβάστε Περισσότερα

Αναλυτική έναντι κριτικής σκέψης και η επιλογή επαγγέλματος

Καθώς η επιλογή της καριέρας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, η αναλυτική και κριτική σκέψη μπορεί να συμβάλλει στην απόφασή σας. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δύο δεξιότητες σκέψης είναι διαφορετικές μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν πρόκειται για δεξιότητες που διαθέτετε σήμερα ή για δεξιότητες που θέλετε να αναπτύξετε για μια μελλοντική σταδιοδρομία. 

Διαβάστε Περισσότερα

Κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι: οι περιζήτητοι

Η κριτική σκέψη είναι μια βασική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο. Οι άνθρωποι ασκούν κριτική σκέψη χρησιμοποιώντας τον ορθολογισμό για να καθορίσουν τι πρέπει να κάνουν ή να πιστέψουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να ασκούν κριτική σκέψη διακρίνονται γιατί είναι σκεπτόμενοι, ανεξάρτητοι και ικανοί και προτιμούνται από τους εργοδότες γιατί αναπτύσσουν διαρκώς στρατηγικές που τους κάνουν καλύτερους στη δουλειά

Διαβάστε Περισσότερα

Ψηφιακοί νομάδες: Η νέα τάση εργασίας

Μπορεί κάποιος να ζει σε διαφορετικές χώρες, να ταξιδεύει συνεχώς και παράλληλα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον φόρτο εργασίας του αποκλειστικά μέσω ενός φορητού υπολογιστή; Φυσικά και μάλιστα αυτός ο τρόπος εργασίας φαίνεται να αποτελεί μια σύγχρονη τάση με ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Οι ψηφιακοί νομάδες, όπως ονομάζονται όσοι επιλέγουν τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, είναι άνθρωποι

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συνεργατικής κουλτούρας;

Η κουλτούρα συνεργασίας είναι απαραίτητη για μία επιχείρηση για να μπορέσει να εξελιχθεί και να καθιερωθεί στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της σημερινής εποχής. Μόνο μέσα από συνεργασίες προωθούνται καινοτομίες, υλοποιούνται ιδέες και επιτυγχάνεται η βέλτιστη παραγωγικότητα.   Ακολουθούν 10  τρόποι για να ενισχύσετε το περιβάλλον της συνεργατικής κουλτούρας: 1. Χρήση συνεργατικής γλώσσας Η συνεργατική γλώσσα εκδηλώνεται με τη

Διαβάστε Περισσότερα

Οικονομία των υπηρεσιών

Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις προμηθεύονται πρώτες ύλες και παράγουν υλικά αγαθά, άλλοι οργανισμοί προσφέρουν άυλες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και οι βελτιώσεις στην επικοινωνία συνεχίζουν να διευρύνουν τις ευκαιρίες για πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών.  Η παροχή υπηρεσιών είναι ένας τομέας της ευρύτερης οικονομίας που επικεντρώνεται στην προσφορά συγκεκριμένης υπηρεσίας αντί

Διαβάστε Περισσότερα

Η θεωρία της εργασιακής προσαρμογής

Η εργασιακή προσαρμογή είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα άτομα ή τα περιβάλλοντα δηλαδή ο προϊστάμενος, το τμήμα ή ο οργανισμός αλλάζουν τη συμπεριφορά τους για να πετύχουν μια αντιστοιχία. Η αντιστοιχία αυτή οδηγεί στην ικανοποίηση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη μονιμότητα ή στο χρονικό διάστημα που ένα άτομο θα παραμείνει στην εργασία. Το

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Η επιλογή μιας καριέρας είναι μία δύσκολη  απόφαση που επηρεάζεται από πολυσύνθετους  παράγοντες. Για πολλούς νέους, ο τεράστιος αριθμός επιλογών μετατρέπει την απόφαση σε μία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία. Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την επίγνωση και να αποκωδικοποιήσουν τη σωστή  καριέρα για τον κάθε εξεταζόμενο βάσει των απαντήσεων που δίνει σε ποικίλες ερωτήσεις. Ορισμένα τεστ επικεντρώνονται σε έναν μόνο παράγοντα, όπως τα ενδιαφέροντα ή οι αξίες,

Διαβάστε Περισσότερα

Η αμφισβήτηση της καριέρας

Οι παραδοσιακές καριέρες, καλωσορίζουν πλέον νέα και λιγότερο συνηθισμένα μοντέλα στις τάξεις τους. Οι καριέρες που κρατούσαν 40 χρόνια μέχρι την συνταξιοδότηση πλέον αφορούν πολύ λίγους. Στη σημερινή εποχή παρατηρείται ολοένα και συχνότερα το φαινόμενο του “job hopping” η αλλαγή δηλαδή της εργασίας ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Σε κάποιες εταιρίες το “job hopping” θεωρείται μάλιστα προσόν στο βιογραφικό κάποιου γιατί δηλώνει ότι ο εργαζόμενος δεν εφησυχάζει και

Διαβάστε Περισσότερα

Βασικές αρχές της ψυχολογίας της τιμολόγησης κατά την περίοδο των εκπτώσεων

Οι ερευνητές του νευρομάρκετινγκ μελετούν το φαινόμενο των εκπτώσεων εδώ και δεκαετίες, για να καταλάβουν τις υποσυνείδητες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, όταν αποφασίζουν να αγοράσουν ένα προϊόν. Οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα ψυχολογικά κίνητρα που προσελκύουν τους αγοραστές σε ορισμένους τύπους προωθητικών ενεργειών και τους ενθαρρύνουν να αγοράσουν, γιατί στην πραγματικότητα, όταν οι καταναλωτές βρίσκουν μια καλή προσφορά, αλλάζει ο τρόπος που

Διαβάστε Περισσότερα