Πώς μπορεί να αναπτυχθεί θετική εταιρική κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα είναι μία σύνθετη έννοια και πολλές φορές δύσκολα αντιληπτή. Αποτελεί ένα σύστημα εννοιών, που συνθέτουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το  πώς συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους ανωτέρους, τους εξωτερικούς πελάτες, τους συνεργάτες και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εταιρία. Οι δύο

Διαβάστε Περισσότερα

Μην επαναπαύεστε στις μέτριες αποδόσεις

Όσοι ικανοποιούνται με την αναμενόμενη απόδοση της αγοράς επενδύουν σε κεφάλαια δεικτών χαρτοφυλακίου (ETFs). Αυτό είναι λογικό και συνετό, αλλά όχι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Μεγαλύτερη επιτυχία έχουν οι επενδύσεις σε μεμονωμένες μετοχές που είναι οι πρόδρομοι των μελλοντικών τάσεων. Γενικά, οι επενδυτές διακρίνονται σε δύο ομάδες: Αυτοί που πιστεύουν ότι η αγορά είναι πάντα σωστή, επομένως την αντιγράφουν, και οι άλλοι που είναι πεπεισμένοι ότι επιλέγοντας ενεργά τις σωστές εταιρείες, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη

Διαβάστε Περισσότερα

Σκεφτείτε πριν αφήσετε την σταθερή δουλειά σας για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση

Το όνειρο να είσαι αφεντικό είναι αυτό που οδηγεί μερικούς ανθρώπους να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. H παραίτηση από τη δουλειά για να εκπληρωθεί αυτό το όραμα είναι μια κίνηση που δεν πρέπει να γίνει βιαστικά. Περίπου 70% των ανθρώπων σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για να κάνουν κάτι πιο ικανοποιητικό. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση αφήνοντας τη

Διαβάστε Περισσότερα

Μαθήματα ηγεσίας από το ζωικό βασίλειο

Οι ακμάζουσες επιχειρήσεις διαθέτουν δύο κοινά χαρακτηριστικά – καλή ηγεσία και ομαδική εργασιακή κουλτούρα, χαρακτηριστικά που είναι εμφανή και στην αλληλεπίδραση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Κατά καιρούς μάλιστα διάφοροι ερευνητές μελετώντας τα ζώα εξέτασαν τα στοιχεία της ηγεσίας σε διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία επιβίωσης και αλληλεπίδρασης, όπως στη μετακίνηση τους, στον τρόπο απόκτησης τροφής, στη διαμεσολάβηση μεταξύ συγκρούσεων

Διαβάστε Περισσότερα

Γιατί τα εταιρικά ομόλογα παρέχουν σταθερό εισόδημα;

Το εταιρικό ομόλογο είναι ένας τύπος «εξασφάλισης χρέους» που εκδίδεται από μια εταιρεία και πωλείται σε επενδυτές. Η εταιρεία παίρνει το κεφάλαιο που χρειάζεται και σε αντάλλαγμα ο επενδυτής πληρώνεται έναν προκαθορισμένο αριθμό τόκων, είτε με σταθερό είτε με μεταβλητό επιτόκιο. Όταν το ομόλογο λήξει ή «ωριμάσει», οι πληρωμές παύουν και επιστρέφεται το ποσό της αρχικής επένδυσης. Ένα κρατικό ομόλογο είναι μια εγγύηση χρέους που

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς γίνεται η σωστή αξιολόγηση του υπαλλήλου;

Οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν ετήσιες αξιολογήσεις των υπαλλήλων τους. Η αξιολόγηση συνήθως συνίσταται στη σύγκριση του παραχθέντος έργου με τις προσδοκίες που είχαν τεθεί. Συχνά, στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης στηρίζεται η απόφαση για ανάθεση νέων καθηκόντων, για προαγωγές ή αύξηση μισθού. Για να είναι αποτελεσματική μία αξιολόγηση πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές που ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε Περισσότερα

Μορφές τμηματοποίησης της αγοράς.

  Οι πιο συνηθισμένες μορφές τμηματοποίησης της αγοράς με βάση τους στόχους της επιχείρησης είναι τέσσερις: Η ατμηματοποιημένη, η απόλυτα τμηματοποιημένη, η μονοδιάστατα τμηματοποιημένη και η πολυδιάστατα τμηματοποιημένη. Μη τμηματοποιημένη αγορά. Εάν η αγορά δεν έχει τμηματοποιηθεί, και αυτό δεν αφορά τις πολύ μικρές αγορές, θεωρείται ένα ενιαίο τμήμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο σχεδιασμός της

Διαβάστε Περισσότερα

Η ηγεσία στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19

Μια ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία ενισχύει την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων, ενισχύοντας την ευημερία της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε επιχειρήσεις με ισχυρή ηγεσία παρατηρείται μικρότερη συχνότητα σε άδειες ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ωστόσο, οι εργοδότες και οι διευθυντές αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις και καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρα δεδομένα. Η ψυχολογική πίεση είναι σαφώς μεγάλη. Οι προκλήσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία και εκπαίδευση προσωπικού την περίοδο του COVID-19

Πολλές επιχειρήσεις εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πιο σύγχρονες ή/και καινοτόμες μεθόδους επικοινωνίας με το εργατικό δυναμικό. Η αναδιαμόρφωση του τρόπου επικοινωνίας, αλλά και εκπαίδευσης προκύπτει σαν λογική συνέπεια της αναγκαιότητας για την τήρηση των μέτρων φυσικής απόστασης και των μέτρων πρόληψης για τη μείωση της μετάδοσης του ιού. Η ενσωμάτωση νέων εργαλείων επικοινωνίας από τη μία ωθεί τις επιχειρήσεις στον

Διαβάστε Περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο όρος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (electronic commerce) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για την πραγματοποίηση κάθε είδους εμπορικής συναλλαγής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών.  Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (E-Shop) αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων, που κάνει ό,τι ακριβώς και ένα οποιοδήποτε κατάστημα, δηλαδή παρουσιάζει και πουλάει τα προϊόντα του. Η μόνη

Διαβάστε Περισσότερα