Υπεύθυνες Επενδύσεις

Πρόκειται για μία κατηγορία επενδύσεων, στις οποίες κατά την επιλογή περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μετοχών ή ομολόγων, λαμβάνονται υπ’ όψιν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά κριτήρια, καθώς και ουσιώδεις παράμετροι εταιρικής διακυβέρνησης.  Οι «υπεύθυνες επενδύσεις» (“responsible investing”) έχουν ως στόχο τον συνδυασμό καλύτερων αποδόσεων με χαμηλότερες διακυμάνσεις της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις προσωπικές αξίες των επενδυτών πάνω σε σημαντικά παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ρύπανση, η

Διαβάστε Περισσότερα

Επενδύσεις σε μερίσματα

Το μέρισμα είναι ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται τακτικά (συνήθως ετησίως) από μια εταιρεία στους μετόχους της από τα κέρδη της. Οι επενδυτές μερισμάτων είναι γνωστοί ως «εκατομμυριούχοι της Coca-Cola». Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο τραπεζίτης Pat Munroe έπεισε κάποιους πελάτες του να αγοράσουν μετοχές της Coca-Cola Company. Ήταν πεπεισμένος ότι ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, οι άνθρωποι θα

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιες είναι οι περίοδοι απασχόλησης ενός υπαλλήλου

Οι βασικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν την εργασία ενός υπαλλήλου σε μία εταιρία, οργανισμό κτλ. είναι ίδιες για όλους τους υπαλλήλους και έχουν την ακόλουθη σειρά:  ⚫ Πριν τη δέσμευση: Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει το χρόνο από τότε που έγινε η προσφορά εργασίας στον υποψήφιο μέχρι την έναρξη της εργασίας του στον οργανισμό. Κατά την περίοδο αυτή

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιες είναι οι μορφές συνέντευξης για την επιλογή μιας θέσης εργαζομένου

Η διαδικασία πρόσληψης ενός νέου ατόμου σε μία εταιρία είναι συνήθως μία διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες. Το τελικό στάδιο όμως είναι πάντα κοινό. Τα επικρατέστερα άτομα για τη θέση θα πρέπει να περάσουν από συνέντευξη, για να αξιολογηθούν και να γίνει η τελική επιλογή.  Τύποι συνεντεύξεων Οι τύποι των συνεντεύξεων επιλογής είναι δύο:  Μη δομημένη

Διαβάστε Περισσότερα

Προοπτικές των αγορών το 2021

Εάν ανησυχούμε για το μέλλον των επενδύσεων, μάλλον πρέπει να προσέξουμε τι λένε οι αναλυτές. Οι οικονομικές προβλέψεις είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολες και με αυξημένες πιθανότητες σφάλματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες ή χωρίς νόημα. Οι αναλυτές, ακόμη και αν δεν συνεκτιμούν σωστά όλες τις λεπτομέρειες, μπορούν να βοηθήσουν εάν σεβόμαστε την ανάλυσή τους.  Με τις αγορές που εξακολουθούν να υπόκεινται σε αβεβαιότητα, οι επενδυτικές αποφάσεις το 2021 θα

Διαβάστε Περισσότερα

Η συνεχιζόμενη υστέρηση της Ελλάδας

Απογοητευτικές είναι οι συγκριτικές αναλύσεις για τη γενικότερη κατάσταση της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Οι δείκτες βάσει των οποίων κρίνονται οι επιδόσεις της χώρας μας είναι δραματικοί. Ακόμα και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που ξεκίνησαν την ανασυγκρότησή τους τη δεκαετία του ’90 μας έχουν πλέον ξεπεράσει. Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση υστερεί τραγικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η κατάταξη InCiSE (International Civil Service Effectiveness) που εκτιμά τις επιδόσεις της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιες είναι οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού

Οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού διακρίνονται σε τρία στάδια. Το πρώιμο, το μεσαίο και το τελικό στάδιο.  Πρώιμο στάδιο:  Ο σκοπός των μεθόδων επιλογής σε πρώιμο στάδιο αποβλέπει στον αποκλεισμό ή αποβολή ικανού αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν τα υποχρεωτικά προσόντα που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας και στις ατομικές προδιαγραφές.  Οι περισσότερο συνηθισμένες μέθοδοι είναι οι εξής:

Διαβάστε Περισσότερα

Επένδυση στην Τέχνη

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους επενδυτές έργων τέχνης είναι το γεγονός ότι ελέγχουν πλήρως το περιουσιακό τους στοιχείο. Είναι στην άμεση φροντίδα τους, και όχι στα χέρια μιας επενδυτικής εταιρείας. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εμπιστευθούν στους άλλους τις επενδύσεις τους, ειδικά όταν κατά καιρούς εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα διάφορες ατασθαλίες. Μια επένδυση στην τέχνη -η διαχείριση, η φροντίδα και η αποθήκευση του έργου είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Πολλοί επενδυτές τέχνης είναι πρώτα συλλέκτες και μετά επενδυτές. Ένα έργο τέχνης είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορούμε να

Διαβάστε Περισσότερα

Μηνιαίες ή ετήσιες επενδύσεις; Ποιες είναι πιο κερδοφόρες;

Η επένδυση ενός κατ’ αποκοπήν ποσού εφάπαξ, συνήθως είναι πιο αποδοτική από τις μηνιαίες τοποθετήσεις. Επομένως, με βάση ιστορικά δεδομένα, εάν έχετε 240.000€ ως εφάπαξ ποσό, είναι συνήθως καλύτερα να το τοποθετήσετε σε μία κίνηση, σε σύγκριση με το ποσό των 20.000€ για 12 μήνες, ή 10.000€ για 24 μήνες. Πράγματι, μια μελέτη της Vanguard έδειξε ότι η επένδυση κατ’ αποκοπήν υπερβαίνει σε κερδοφορία την μηνιαία επένδυση στο 64% των περιπτώσεων για χρονική περίοδο 6 μηνών και στο 92% των περιπτώσεων για

Διαβάστε Περισσότερα

Είναι πιθανό να καταρρεύσει το χρηματιστήριο το 2021;

Είναι ενδιαφέρον ότι, όταν προκύπτει μια τέτοια ερώτηση, υπάρχουν πάντα τρεις «απόψεις»: εκείνοι που έχουν μελετήσει τα δεδομένα, γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να προβλέψουν τις αγορές και συνεχίζουν να αγοράζουν, να διακρατούν και να εξισορροπούν τα ομόλογα και τις μετοχές τους. Εκείνοι που έχουν μελετήσει τα δεδομένα, γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να προβλέψουν τις αγορές, αγοράζουν, διακρατούν και εξισορροπούν τα ομόλογα και τις μετοχές τους, αλλά, στη συνέχεια -περιστασιακά, όπως το 2008 ή τον Μάρτιο του 2020- πανικοβάλλονται και συμπεριφέρονται

Διαβάστε Περισσότερα