Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους;

Η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα ευημερίας μίας επιχείρησης. Η διατήρηση  μίας αφοσιωμένης ομάδας με υψηλά κίνητρα είναι η βάση για την μακροχρόνια πρόοδο και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Μία από τις καθιερωμένες στρατηγικές επένδυσης στο προσωπικό αποτελεί ο θεσμός της προαγωγής. Σε μία πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η λήψη προαγωγής εντός του τελευταίου

Διαβάστε Περισσότερα

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

Η διατήρηση ενός σταθερού εργατικού δυναμικού με υψηλό κίνητρο απόδοσης είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, ως εξωτερικά κίνητρα, για την παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς μία άμεση ή έμμεση αύξηση του μισθού συμβάλλει στη συνολική αίσθηση ασφάλειας και σκοπού μέσα στην εταιρεία. Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο έχει πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα και να εφαρμόζεται με τη

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να κάνετε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία πρόσληψης

Η διαδικασία πρόσληψης είναι μία διαδικασία που αν δεν προετοιμαστεί μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη ατόμων που δεν είναι κατάλληλα για τη θέση ή να καταλήξει άγονη. Όταν προκύψει ανάγκη για κάποια πρόσληψη χρειάζεται να επιλεγεί μία συγκεκριμένη στρατηγική για τις προσλήψεις η οποία προϋποθέτει τον εντοπισμό των τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για να θέσετε

Διαβάστε Περισσότερα

8 εργασιακά διλήμματα και πώς να τα χειριστείτε

Όλοι οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της καριέρας τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σημαντικά διλήμματα που επηρεάζουν την εργασιακή τους καθημερινότητα ή την απόδοσή τους. 8 εργασιακά διλήμματα και πώς να τα χειριστείτε 1. Ποσότητα ή ποιότητα; Αν ο φόρτος εργασίας σας έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, αν νιώθετε ότι πρέπει να διαλέξετε

Διαβάστε Περισσότερα

Βασικές αρχές του ανθρώπινου δυναμικού για την αφοσίωση των εργαζομένων

Το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού είναι το τμήμα μιας επιχείρησης που είναι επιφορτισμένο με την εξεύρεση, τον έλεγχο, την πρόσληψη και την κατάρτιση των υποψηφίων για εργασία, καθώς και με τη διαχείριση των προγραμμάτων παροχών προς τους εργαζομένους. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη μεγαλύτερη ζήτηση

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι η διαχείριση ταλέντων;

Η διαχείριση ταλέντων είναι μια συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων υψηλής ποιότητας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τη συνεχή παρακίνησή τους για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης ταλέντων είναι η δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού που θα παραμείνει στην εταιρεία μακροπρόθεσμα και θα διατηρεί την απόδοσή του υψηλή.

Διαβάστε Περισσότερα

8 απλοί τρόποι να περιορίσεις τα έξοδα της επιχείρησής σου

Η οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης κρίνεται από τα έξοδά της. Σε μια αβέβαιη οικονομία όπως η ελληνική ακόμη και η παραμικρή αύξηση των εσόδων ή η μείωση των δαπανών μπορεί να έχει αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας. Απλά βήματα που στηρίζονται στην κοινή λογική μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά τον ισολογισμό, ειδικά σε μια μικρή επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα

Οικογενειακές επιχειρήσεις: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Στην Ελλάδα οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν σταθερό θεσμό επιχειρηματικότητας που κληροδοτείται από τη μία γενιά στην άλλη. Σε άλλες περιπτώσεις βοηθούν στην άνθιση της επιχειρήσεις και σε άλλες οι προσωπικές σχέσεις εμπλέκονται στις εργασιακές και οδηγούν στην κατάρρευση. Τα πλεονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι πολλά: Σταθερότητα Η ηγεσία μιας οικογενειακής επιχείρησης καθορίζεται συνήθως από τη

Διαβάστε Περισσότερα

Το κύριο χαρακτηριστικό του καλού υπαλλήλου

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν καλό υπάλληλο όπως οι ισχυρές ηγετικές ικανότητες, η φιλοδοξία ή η εργασιακή ηθική. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναμφίβολα συμβάλλουν στην καλή απόδοση, αλλά το να έχεις την ικανότητα να αποδίδεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο είναι διαφορετικό από το να έχεις την επιθυμία να το κάνεις. Όταν κάποιος παρατηρήσει τους εργαζόμενους

Διαβάστε Περισσότερα

Η επίδραση μίας ενδιαφέρουσας ιστορίας στον εγκέφαλο των πελατών

Ολοένα και περισσότερο η προώθηση της εταιρικής ταυτότητας μίας εταιρίας εμπλουτίζεται με το προσωπικό της αφήγημα. Μέσω της δημιουργίας μίας ιστορίας που σχετίζεται με το μήνυμα που θέλει να περάσει και με τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές κατακτάται η σύνδεση με τον πελάτη και η αφοσίωσή του. Πώς όμως γίνεται αυτό; Κάτι εκπληκτικό

Διαβάστε Περισσότερα