Management βασισμένο στο «Εγώ»

Όταν στο εργασιακό περιβάλλον αναφερόμαστε στο management βασισμένο στο «Εγώ» δεν προκρίνουμε τον εγωκεντρισμό αλλά τη διαχείριση του «Εγώ» με τέτοιον τρόπο ώστε η διαχείριση του προσωπικού και της επιχείρησης να υπερβαίνει τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις ατομικές αδυναμίες. Ο όρος  διαχείριση βασισμένη στο «Εγώ» (Εgo management) απαιτεί μία εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων, της κριτικής

Διαβάστε Περισσότερα

Πόσο σημαντικοί είναι οι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον;

Σύμφωνα με τη θεωρία της στοχοθέτησης του Locke η επιθυμία για επίτευξη στόχου αποτελεί πολύ ισχυρό κίνητρο στο χώρο της εργασίας. Οι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν μικρούς προορισμούς. Κάθε υπάλληλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να θέτει στόχους με σκοπό να κατευθύνει τόσο τη συμπεριφορά του όσο και τις ενέργειες του προς την επίτευξή τους. Σύμφωνα με τη

Διαβάστε Περισσότερα

Οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στα προνόμια των εργαζομένων

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ιδίως σε επίπεδο μεγάλων εταιριών, οι εργοδότες που δίνουν έμφαση και ανταμείβουν κατάλληλα τους υπαλλήλους τους, φαίνεται ότι διατηρούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παροχή προνομίων στους εργαζομένους αυξάνει την αποδοτικότητα, μειώνει τον κύκλο εργασιών και βελτιώνει την εταιρική κουλτούρα συνολικά. Τα προνόμια στην ουσία είναι διάφοροι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων πέρα από τον τυπικό μισθό ή τις μη μισθολογικές αποζημιώσεις που συμπληρώνουν τον μισθό (παροχές-οφέλη). Συχνά ωστόσο η λέξη

Διαβάστε Περισσότερα

Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στους οργανισμούς

Η   πιθανή μείωση των κρίσιμων καταστάσεων προέρχεται από τη βελτιωμένη διαχείριση, την επικοινωνία που υπάρχει μέσα στον οργανισμό και από την ποιότητα της προσπάθειας. Η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων χρειάζεται να δώσει έμφαση στο να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κρίσιμες καταστάσεις και να ανακάμπτουμε από αυτές, όπως επίσης και να προωθεί την εκπαίδευση που θα

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των εργαζομένων;

Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό τα άτομα να αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν και να γίνονται συνεχώς πιο παραγωγικά. Είναι πολλές οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της παρακίνησης των εργαζομένων. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η θεωρία των δύο παραγόντων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg εντοπίζονται δύο κατηγορίες παραγόντων που επιδρούν στην παρακίνηση των

Διαβάστε Περισσότερα

Βέλτιστη κατανομή επενδύσεων

Η κορύφωση της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας και η ενίσχυση του πληθωρισμού ευνοούν επιλογές αξίας και ήπιων διακυμάνσεων. Βραχυπρόθεσμα η μεταβλητότητα πιθανόν να αυξηθεί, με τη νομισματική στήριξη σταδιακά να μειώνεται, ωστόσο διατηρείται η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς (με ορίζοντα 6 μηνών τουλάχιστον). Η ενίσχυση της κερδοφορίας και το σχετικώς χαμηλό επίπεδο αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων τροφοδοτούν τη ζήτηση για μετοχές στις

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς το Blockchain καταφέρνει να μείνει αλώβητο από δυσλειτουργίες του δικτύου

Άραγε διασφαλίζεται ότι το Blockchain δεν μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως πρόσφατα το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger; Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας τεχνολογικός κολοσσός διακόπτει τις υπηρεσίες του. Κάτι ανάλογο συνέβη πριν μήνες στην Google, όταν το Gmail και το YouTube έπαψαν να λειτουργούν για ώρες. Τα συστήματα της FED πριν λίγο καιρό επίσης έπεσαν για 5 ολόκληρες ώρες (και δεν ήταν η πρώτη φορά!).Το ίδιο πρόβλημα θα παρουσιάσουν,

Διαβάστε Περισσότερα

Απόκτηση πλούτου από δευτερογενείς πηγές εισοδήματος

Oι περισσότεροι είμαστε προγραμματισμένοι να επικεντρωνόμαστε στην καριέρα μας ως μοναδική πηγή εισοδήματος. Μελετούμε σκληρά, αποκτούμε ικανότητες και τελικά βρίσκουμε μια δουλειά στην οποία βασιζόμαστε για εισόδημα, υγειονομική περίθαλψη, αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης και κοινωνική ζωή. Αυτός ο τρόπος σκέψης προέρχεται από τη γενιά των γονιών μας και εμπεριέχει την αφοσίωση στον εργοδότη μας. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κρατήσουμε τη δουλειά μας. Αλλά όταν τη χάνουμε, τότε ξαφνικά προσδοκούμε να παρέμβει το κράτος για να μας διασώσει! Πολλοί, συχνά δανείζονται πολλά χρήματα για να

Διαβάστε Περισσότερα

Η επιβράβευση του υπαλλήλου

Οι κορυφαίοι διοικητικοί διευθυντές γνωρίζουν πώς να βελτιώνουν την απόδοση των υπαλλήλων: καθορίζουν πρότυπα, διατυπώνουν τις προσδοκίες, συνεργάζονται για τα επόμενα βήματα και σημεία αναφοράς, παρακολουθούν την πορεία και προσαρμόζουν τις εντολές. Μια συμπαγής διοικητική δομή και υποστήριξη συμβάλλει πολύ στη συμμετοχή και στην δημιουργία ταλέντων. Η ελπίδα των μάνατζερς είναι φυσικά πάντα κάθε νέα πολλά υποσχόμενη πρόσληψη να παραμείνει στην εταιρεία για ικανό χρονικό διάστημα. Το θεμέλιο κάθε επιτυχημένης στρατηγικής διατήρησης των καλών υπαλλήλων είναι μια ισχυρή ηγετική κουλτούρα. Χωρίς διευθυντές-ηγέτες αφοσιωμένους στη βοήθεια των ανθρώπων να αναπτύσσουν

Διαβάστε Περισσότερα

Διαχειριστικές επιλογές που συντηρούν τη φτώχεια

Συχνά κατηγορούμε τις συνθήκες, το κράτος, τις ατυχείς συγκυρίες για την οικονομική μας κατάσταση. Και αυτό μπορεί να είναι αληθές σε περιόδους κρίσεων όπως είναι οι πόλεμοι, ή η χρεοκοπία μιας χώρας. Σε περιόδους όμως σταθερότητας, η κακή οικονομική κατάσταση συνήθως οφείλεται σε κακοδιαχείριση ή σε αδυναμία εφαρμογής κάποιου επενδυτικού σχεδίου για το μέλλον.  Δύο

Διαβάστε Περισσότερα