Πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Η επιλογή μιας καριέρας είναι μία δύσκολη  απόφαση που επηρεάζεται από πολυσύνθετους  παράγοντες. Για πολλούς νέους, ο τεράστιος αριθμός επιλογών μετατρέπει την απόφαση σε μία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία. Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την επίγνωση και να αποκωδικοποιήσουν τη σωστή  καριέρα για τον κάθε εξεταζόμενο βάσει των απαντήσεων που δίνει σε ποικίλες ερωτήσεις. Ορισμένα τεστ επικεντρώνονται σε έναν μόνο παράγοντα, όπως τα ενδιαφέροντα ή οι αξίες,

Διαβάστε Περισσότερα

Η αμφισβήτηση της καριέρας

Οι παραδοσιακές καριέρες, καλωσορίζουν πλέον νέα και λιγότερο συνηθισμένα μοντέλα στις τάξεις τους. Οι καριέρες που κρατούσαν 40 χρόνια μέχρι την συνταξιοδότηση πλέον αφορούν πολύ λίγους. Στη σημερινή εποχή παρατηρείται ολοένα και συχνότερα το φαινόμενο του “job hopping” η αλλαγή δηλαδή της εργασίας ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Σε κάποιες εταιρίες το “job hopping” θεωρείται μάλιστα προσόν στο βιογραφικό κάποιου γιατί δηλώνει ότι ο εργαζόμενος δεν εφησυχάζει και

Διαβάστε Περισσότερα

Βασικές αρχές της ψυχολογίας της τιμολόγησης κατά την περίοδο των εκπτώσεων

Οι ερευνητές του νευρομάρκετινγκ μελετούν το φαινόμενο των εκπτώσεων εδώ και δεκαετίες, για να καταλάβουν τις υποσυνείδητες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, όταν αποφασίζουν να αγοράσουν ένα προϊόν. Οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα ψυχολογικά κίνητρα που προσελκύουν τους αγοραστές σε ορισμένους τύπους προωθητικών ενεργειών και τους ενθαρρύνουν να αγοράσουν, γιατί στην πραγματικότητα, όταν οι καταναλωτές βρίσκουν μια καλή προσφορά, αλλάζει ο τρόπος που

Διαβάστε Περισσότερα

Το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας στις επιχειρήσεις

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι αρνητικές προσδοκίες κάποιου για μια κατάσταση ή ένα άλλο πρόσωπο οδηγούν στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών. Έτσι, η προσδοκία μετατρέπεται σε αιτία, ώστε αυτό που αναμενόταν να επαληθευτεί επειδή ακριβώς αναμενόταν. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία βήματα:  • Στο πρώτο βήμα το άτομο διαμορφώνει μία προσδοκία για μία κατάσταση ή για ένα άλλο άτομο ή για ένα

Διαβάστε Περισσότερα

Τα C-suite στελέχη

C-suite στελέχη θεωρούνται τα άτομα με τις πιο σημαντικές θέσεις σε μια εταιρεία. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται επειδή οι επαγγελματικοί τίτλοι στο ανώτερο επίπεδο αρχίζουν συνήθως με το γράμμα C από την αγγλική λέξη Chief  (επικεφαλής). Η λέξη C-suite δεν είναι επίσημος όρος και συχνά χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από τον τίτλο που κατέχει κάποιος για να περιγράψει τα πιο ισχυρά πρόσωπα

Διαβάστε Περισσότερα

Τα τέσσερα “Ι” της μετασχηματιστικής ηγεσίας

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ένα από τα πολλά είδη ηγεσίας που συναντάται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας προωθήθηκε αρχικά από τον J. Downton το 1973 και τον J. Burns το 1978. Επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των άλλων και στην προώθηση της αλλαγής. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες παρακινούν και ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας

Διαβάστε Περισσότερα

Ιδιότητες ενός επιτυχημένου επιχειρηματία

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλη κρίση στην οικονομία και επιπλέον, η ανεργία έχει εκτιναχθεί. Χωρίς ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πολλούς μορφωμένους νέους προκύπτουν πολλά ζητήματα. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις απαιτούν τεράστια προσπάθεια και ένα καλό εισόδημα φαντάζει πλέον ανέφικτο. Πολλοί αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα ως αφεντικό του εαυτού τους. Με καινοτόμες ιδέες, ο καλύτερος δρόμος για μία επιτυχημένη καριέρα είναι η επιχειρηματικότητα.  Απαιτείται σοβαρή προσπάθεια για να λειτουργήσει μια επιχείρηση. Οι επιχειρηματίες πρέπει να

Διαβάστε Περισσότερα

Η συναλλακτική ηγεσία

Η θεωρία της συναλλακτικής ηγεσίας (transactional leadership), παλαιότερα γνωστή ως ορθολογική-νομική ηγεσία, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1947 από τον κοινωνιολόγο Max Weber. Αργότερα μελετήθηκε εκτενώς και προτάθηκαν τρεις βασικές διαστάσεις αυτού του ηγετικού στυλ: οι εξαρτημένες ανταμοιβές και αντίστοιχα η κατ’ εξαίρεση ενεργητική διοίκηση (οι ηγέτες παρακολουθούν ενεργά τις ομάδες τους) και η παθητική διαχείριση (οι ηγέτες παρεμβαίνουν μόνο όταν δεν τηρούνται τα πρότυπα ή

Διαβάστε Περισσότερα

Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους;

Η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα ευημερίας μίας επιχείρησης. Η διατήρηση  μίας αφοσιωμένης ομάδας με υψηλά κίνητρα είναι η βάση για την μακροχρόνια πρόοδο και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Μία από τις καθιερωμένες στρατηγικές επένδυσης στο προσωπικό αποτελεί ο θεσμός της προαγωγής. Σε μία πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η λήψη προαγωγής εντός του τελευταίου

Διαβάστε Περισσότερα

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

Η διατήρηση ενός σταθερού εργατικού δυναμικού με υψηλό κίνητρο απόδοσης είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, ως εξωτερικά κίνητρα, για την παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς μία άμεση ή έμμεση αύξηση του μισθού συμβάλλει στη συνολική αίσθηση ασφάλειας και σκοπού μέσα στην εταιρεία. Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο έχει πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα και να εφαρμόζεται με τη

Διαβάστε Περισσότερα