Αξιοποιώντας την ευμεταβλητότητα των αγορών

Οι ευμετάβλητες αγορές δημιούργησαν αβεβαιότητα το 2020, αλλά και ευκαιρίες για πειθαρχημένους επενδυτές. Οι μετοχές έχουν φτάσει σε νέα υψηλά καθώς συνεχίζεται η διάθεση εμβολίων. Αλλά με τους παρατεινόμενους περιορισμούς λόγω COVID-19, τις μεταλλάξεις και τις ανησυχίες για φούσκα σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, οι αγορές παραμένουν ασταθείς και έτσι αρκετοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη δέσμευση κεφαλαίων. Ενώ η άποψη «όλα εφάπαξ» έχει ιστορικά μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, η τακτική τοποθετήσεων «κατά δόσεις» μπορεί επίσης να συμβάλλει με σιγουριά στην κερδοφορία, με παράλληλη επιλογή του κατάλληλου χρόνου εισόδου. Ενώ οι περιορισμοί λόγω πανδημίας

Διαβάστε Περισσότερα

NFTs: Αξίζουν την προσοχή μας;

Τα NFTs (“non-fungible tokens”) έχουν πάρει μια απρόσμενα μεγάλη δημοσιότητα στον κόσμο της τέχνης και των παιχνιδιών -αλλά τι είναι ακριβώς; Τα NFTs ήταν σε όλα τα πρωτοσέλιδα τον τελευταίο καιρό, ιδίως λόγω μεγάλων χρηματικών ποσών. Πώς λειτουργούν και γιατί προκάλεσαν σχόλια; Ένα NFT είναι, στην ουσία, ένα συλλεκτικό, ψηφιακό, περιουσιακό στοιχείο ή ένας τύπος κρυπτονομίσματος που διασφαλίζει τη μοναδικότητα του αρχείου και το οποίο έχει αξία ως μορφή κρυπτογράφησης και ως μορφή τέχνης ή πολιτισμού, άρα πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς ενισχύουμε τα επαγγελματικά μας όρια;

Με την έντονη χρήση της τεχνολογίας, την εισαγωγή της ευέλικτης εργασίας και την αύξηση της τηλεργασίας, ο καθορισμός υγιών επαγγελματικών και προσωπικών ορίων είναι ίσως πιο δύσκολος και ταυτόχρονα πιο επιτακτικός από ποτέ. Τα επαγγελματικά όρια στην ουσία διασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ πελατών, συναδέλφων και διοίκησης. Οι άνθρωποι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί σε ένα περιβάλλον εργασίας, αναπτύσσοντας και διατηρώντας διαφορετικά είδη ορίων π.χ. αυστηρά, χαλαρά ή ευέλικτα ανά συνθήκη ή

Διαβάστε Περισσότερα

Κρυπτονομίσματα ή χρυσός; – ανακατανομή περιουσιακών στοιχείων

Το ράλλυ του Bitcoin ωθεί τη Wall Street να επανεκτιμήσει το μέλλον του χρυσού. Οι επενδυτές αρχίζουν να επιλέγουν πλέον κρυπτονομίσματα στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Το αν το Bitcoin μπορεί να ανταγωνιστεί το χρυσό θα το δούμε στο μέλλον. Το Bitcoin σπάει ρεκόρ, και δισεκατομμύρια δολλάρια φεύγουν από τις επενδύσεις σε χρυσό. Είτε πρόκειται για απλή συγκυρία, είτε για την αρχή μιας τάσης που θα έχει βαθύ αντίκτυπο στα κρυπτονομίσματα και στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων είναι πρώιμο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Ωστόσο, το θέμα είναι εάν τα κρυπτονομίσματαθα φτάσουν σε σημείο να ανταγωνιστούν τον χρυσό τόσο ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού όσο και στη διασπορά ενός χαρτοφυλακίου.  Η γνωστή ευμεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων ως περιουσιακών στοιχείων κάνει τους κλασσικούς

Διαβάστε Περισσότερα

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων στην καρδιά των επιχειρήσεων

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό πρακτικών, στρατηγικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών και τη διαχείριση δεδομένων που σχετίζονται με το πελατολόγιο τους. Χαρακτηρίζεται ως μία ολοκληρωμένη διαδικασία πώλησης, marketing και στρατηγικής υπηρεσιών. Ξεκινά με την προσέγγιση και απόκτηση πελατών και στοχεύει στο να κερδίσει την πιστότητά τους. Τα CRM συστήματα έχουν πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιάζοντας στη δημιουργία, ανάπτυξη και

Διαβάστε Περισσότερα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάπτυξη

Η πανδημία ανέδειξε έντονα τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Μέσω αυτής, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, να ενισχύσουν την παρουσία τους στον χώρο και να αναβαθμίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  Η τηλεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) δεν περιλαμβάνει μόνο την  υιοθέτηση της  ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, αλλά και την εκπαίδευση των υπαλλήλων στα σύγχρονα επιχειρησιακά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση των

Διαβάστε Περισσότερα

Η καταλυτική δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον επιχειρηματικό κόσμο

Η κατανόηση του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού στον επιχειρηματικό κόσμο προϋποθέτει την συνειδητοποίηση των διαφορών από τις παλαιότερες μεταβολές στον κλάδο. Διάφορες ιστορίες για το τέλος της βιομηχανίας, όπως την γνωρίζουμε, εμφανίζονται εδώ και δεκαετίες. Μερικά βασικά στοιχεία ξεχωρίζουν την σημερινή εποχή από το παρελθόν, με δεδομένο ότι οι αλλαγές έχουν επιταχυνθεί δραματικά και οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Μια μελέτη του 2014 ποσοτικοποίησε τον ταχύτατο ρυθμό μετασχηματισμού των επιχειρήσεων εστιάζοντας σε μια απλή παράμετρο: την ένταξη και την αποχώρηση αμερικανικών εταιρειών από τον δείκτη S&P500. Το 1958, οι εταιρείες παρέμεναν στον S&P500 -κατά μέσο όρο- 61 χρόνια. Το 1980, η

Διαβάστε Περισσότερα

Κλάδοι που επωφελούνται από το 5G

H οικονομική επίδραση των εφαρμογών του 5G στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στην υγειονομική περίθαλψη, στην κοινωνική μέριμνα, στους καταναλωτές, στα μέσα επικοινωνίας και τις οικονομικές υπηρεσίες προβλέπεται να είναι θετική. Τα οφέλη στην παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητα από την εφαρμογή του 5G θα επιβάλλουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες, με προοπτική να προστεθούν 1,4 τρισ. $ στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το

Διαβάστε Περισσότερα

Υπεύθυνες Επενδύσεις

Πρόκειται για μία κατηγορία επενδύσεων, στις οποίες κατά την επιλογή περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μετοχών ή ομολόγων, λαμβάνονται υπ’ όψιν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά κριτήρια, καθώς και ουσιώδεις παράμετροι εταιρικής διακυβέρνησης.  Οι «υπεύθυνες επενδύσεις» (“responsible investing”) έχουν ως στόχο τον συνδυασμό καλύτερων αποδόσεων με χαμηλότερες διακυμάνσεις της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις προσωπικές αξίες των επενδυτών πάνω σε σημαντικά παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ρύπανση, η

Διαβάστε Περισσότερα

Επενδύσεις σε μερίσματα

Το μέρισμα είναι ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται τακτικά (συνήθως ετησίως) από μια εταιρεία στους μετόχους της από τα κέρδη της. Οι επενδυτές μερισμάτων είναι γνωστοί ως «εκατομμυριούχοι της Coca-Cola». Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο τραπεζίτης Pat Munroe έπεισε κάποιους πελάτες του να αγοράσουν μετοχές της Coca-Cola Company. Ήταν πεπεισμένος ότι ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, οι άνθρωποι θα

Διαβάστε Περισσότερα