Αναπηρία και εργασία

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου το 10% του πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή αναπηρίας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά είναι πολλές και ποικίλες και αφορούν τόσο την καθημερινότητά τους όσο και την αντιμετώπισή τους από τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού συνόλου.  Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η κρατική μέριμνα για τα  άτομα με

Διαβάστε Περισσότερα

Η εταιρεία που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφορικής, προσλαμβάνοντας μόνο άτομα με αυτισμό.

Μπορεί άραγε ένας αυτιστικός να βρει μια θέση εργασίας σε μία παγκόσμιας εμβέλειας επιχείρηση, με εξαιρετικές απολαβές, όπου απαιτείται γρήγορη ενσωμάτωση στην ομάδα και καλή επικοινωνία; Η απάντηση είναι, ναι!   Η Auticon αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες παγκοσμίως, η οποία απασχολεί αποκλειστικά υπαλλήλους με αυτισμό. Εδρεύει στο Βερολίνο και είναι η πρώτη κοινωνική εταιρεία στη

Διαβάστε Περισσότερα

Θέσεις εργασίας που προκύπτουν χάρη στα ρομπότ

Με την εισαγωγή των ρομπότ σε ολοένα και περισσότερους τομείς, παρατηρείται η ανησυχία για τη μείωση θέσεων απασχόλησης, αλλά στην πραγματικότητα λόγω της ανάπτυξης της ρομποτικής βιομηχανίας, παρόλο που κάποιες θέσεις θα καταργηθούν, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Εκτιμάται ότι μεταξύ 2017 και 2037, τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν 7 εκατομμύρια δουλειές. Ωστόσο, χάρη στη μείωση του κόστους λόγω των ρομπότ και της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες θα μπορούν να

Διαβάστε Περισσότερα

6 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης της Νοσοκομειακής μονάδας «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

Διαβάστε Περισσότερα

100 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, χρονικής διάρκειας έως δύο ( 2) μηνών, συνολικού αριθμού εκατό ( 100 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2018 που θα διεξαχθεί από 25/6/2018 έως και 27/7/2018 , σε Δημόσια Σχολεία

Διαβάστε Περισσότερα

2 θέσεις εργασίας στο δήμο Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα

Διαβάστε Περισσότερα

6 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας

6 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα

29 θέσεις εργασίας στο γενικό νοσοκομείο Λέρου

2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ* 15 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστών/-στριών) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 μήνες) 2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)] 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα

251 θέσεις για έργα της ΔΕΗ στην Κοζάνη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α. Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, Ποντοκώμης και Κλείτου του Δήμου Κοζάνης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. ΠΕ Αρχαιολόγοι Σαράντα

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΣΕΠ 1Κ/2018: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 209 μόνιμους στην ΕΥΔΑΠ

Ξεκινα σημερα 18 Απριλίου ημέρα Τετάρτη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ. Η προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Πρόκειται για: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα μία (71) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων:

Διαβάστε Περισσότερα