Πριν συνταξιοδοτηθείτε αποπληρώστε τα δάνεια και μειώστε τα έξοδα

Ένα σημαντικό βήμα στον προ-συνταξιοδοτικό προγραμματισμό είναι η δημιουργία βασικού προϋπολογισμού. Ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού για συνταξιοδότηση είναι καλή ιδέα εάν είστε πέντε χρόνια ή λιγότερο από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνταξιοδότησής σας. Εάν δεν είστε σε καλό δρόμο, πρέπει είτε να βρείτε τρόπους για να αυξήσετε το εισόδημά σας, είτε να εξαλείψετε τρέχοντα κόστη πριν από τη συνταξιοδότηση. Τα υψηλού επιτοκίου χρέη επηρεάζουν αρνητικά την δυνατότητα αποταμίευσης. Το ποσό που

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικές απομνημόνευσης για να μαθαίνεις γρήγορα

Υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται απίστευτες λεπτομέρειες από γεγονότα που συνέβησαν πολλά χρόνια πριν, υπάρχουν άλλοι που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν και να ανακαλούν πληθώρα πληροφοριών για διάφορα θέματα, και θυμίζουν κινητές εγκυκλοπαίδειες. Και φυσικά υπάρχουν αρκετοί που δυσκολεύονται να θυμηθούν ακόμα και πράγματα που συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν. Η ικανότητα απομνημόνευσης είναι μία ιδιότητα με

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς προέκυψε ο όρος spam mails;

Μιλώντας για “spam” αναφερόμαστε σε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως το ακρωνύμιο S-P-A-M σχετίζεται έμμεσα με τα e-mail, έχοντας στην πραγματικότητα τις ρίζες του σε ένα γεύμα κονσερβοποιημένου κρέατος  -το κύριο προϊόν της αμερικανικής εταιρείας τροφίμων “Hormel Foods”-. Η ετυμολογία και η προέλευση του “spam” πράγματι συναρπάζουν. Η πρώτη κονσέρβα κρέατος SPAM παρήχθη το 1937 και αμέσως έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ. Όταν η Αμερική εισήλθε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε ταυτόχρονα και το SPAM. Στα συμμαχικά στρατεύματα στην Ευρώπη αποστέλλονταν 15 εκατομμύρια κονσέρβες SPAM εβδομαδιαίως. Προϊόντα

Διαβάστε Περισσότερα

Η λήψη αποφάσεων και πώς δρουν τα άτομα

Οι άνθρωποι καθημερινά παίρνουν αποφάσεις που περιλαμβάνουν τόσο ατομικές όσο και συλλογικές επιλογές. Τι είναι όμως αυτό που παρακινεί τελικά τα άτομα να αποφασίσουν κάτι έναντι κάτι άλλου; Επηρεάζει ο τρόπος που δρα ο κάθε άνθρωπος τη διαδικασία της λήψης μίας απόφασης; Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την επιλογή που θα

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια είναι τα είδη αποφάσεων;

Οι άνθρωποι καλούνται καθημερινά να πάρουν αποφάσεις. Αυτές μπορεί να είναι για σημαντικά ζητήματα, μπορεί όμως και να αναφέρονται σε απλά καθημερινά θέματα. Στο μεγαλύτερό τους μέρος οι αποφάσεις διακρίνονται σε αποφάσεις υπό βεβαιότητα, αποφάσεις υπό αβεβαιότητα και αποφάσεις κάτω από κίνδυνο. Οι αποφάσεις υπό βεβαιότητα αναφέρονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το άτομο γνωρίζει τα αποτελέσματα κάθε πιθανής λύσης. Επομένως

Διαβάστε Περισσότερα

Τα 7 μυστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας

Η επικοινωνία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί καθημερινά τους ανθρώπους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η επικοινωνία αποτελεί μία συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά τη μετάδοση και τη λήψη ενός μηνύματος. Μπορεί να πάρει δύο μορφές και πιο συγκεκριμένα υπάρχει η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία. Σημαντικό λοιπόν ρόλο διαδραματίζουν κάποιοι βασικοί κανόνες που μπορούν

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς οργανώνεται η αντίληψη και ποια είναι τα συνηθέστερα σφάλματα;

   Η οργάνωση της αντίληψης αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία το άτομο συγκεντρώνει και κατηγοριοποιεί τα ερεθίσματα που δέχτηκε από το περιβάλλον. Η πρώτη αρχή για την ομαδοποίηση των ερεθισμάτων είναι αυτή της μορφής και του φόντου. Πολλές φορές όταν κάποιος παρακολουθεί μία συζήτηση δίνει βάση στα λεκτικά μηνύματα που δέχεται και χάνει τα μη λεκτικά, όπως

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι η αντίληψη και τι περιλαμβάνει η αντιληπτική διαδικασία;

Η αντίληψη αποτελεί ίσως την πιο σημαντική γνωστική λειτουργία του ανθρώπου, αφού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις υπόλοιπες λειτουργίες του γνωστικού συστήματος. Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για την αντίληψη, όμως σε γενικές γραμμές αποτελεί μία διαδικασία δια μέσου της οποίας λαμβάνουμε ερεθίσματα μέσω των αισθήσεων και τα χρησιμοποιούμε για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες από το περιβάλλον

Διαβάστε Περισσότερα

Τάσεις στον παγκόσμιο πλούτο τον 21ο αιώνα

Τα πρώτα χρόνια του αιώνα χαρακτηρίστηκαν από δημιουργία σημαντικού πλούτου -χωρίς στεγανά-. H τάση αυτή υποχώρησε μετά την οικονομική κρίση, με την ανάκαμψή της ήδη ορατή. Τα τελευταία χρόνια, ο πλούτος αυξάνεται με μετριότερο ρυθμό στις περισσότερες περιοχές. Το μερίδιο πλούτου του κορυφαίου 1% έχει μειωθεί από την μέγιστη τιμή του 2015 και επιστρέφει στα επίπεδα των αρχών του αιώνα. Η ανάπτυξη ήταν αξιοσημείωτη και ως προς το γεωγραφικό της εύρος, με

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς διαχωρίζονται τα άτομα που καλούνται να πάρουν μία απόφαση;

Καθημερινά οι άνθρωποι καλούνται να πάρουν πολλές και διάφορες αποφάσεις. Κάθε άτομο που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις μπορεί να ανήκει σε μία κατηγορία ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθεί για τη λύση του προβλήματος.  Οι πιθανές κατηγορίες είναι οι εξής: 1. Αναλυτικός: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για να λάβουν μία απόφαση θέλουν να

Διαβάστε Περισσότερα