Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβών των υπαλλήλων

Κάθε θέση εργασίας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ανάλογα με τη θέση αυτή καθ᾽αυτή διαμορφώνονται και τα παραπάνω. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδοχές που έχει μία θέση εργασίας. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβής; Οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβής των υπαλλήλων Ανάγκες

Διαβάστε Περισσότερα

Ο πλούτος σπάνια διατηρείται τρεις ή περισσότερες γενιές

Πράγματι, αυτή η οικογενειακή «οικονομική κατάρα» βασίζεται σε αληθή ιστορικά δεδομένα και λιγότερο σε δεισιδαιμονίες. Υπάρχουν, φυσικά, παραδείγματα μακραίωνης διατήρησης πλούτου (π.χ. βασιλικές οικογένειες στην Ευρώπη), με τη διαφορά όμως ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεγχόμενα από καταπιστεύματα χωρίς οι  οικογένειες να διατηρούν άμεσα τον έλεγχο του πλούτου τους. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες κάποιου να τα ξοδέψει όλα ή να κάνει αποτυχημένες επενδύσεις, δύο από τους κύριους λόγους για τους οποίους προκύπτουν απώλειες πλούτου. Ζητήματα αναφύονται όταν υπάρχει έλλειψη οικονομικών γνώσεων και δεν δίδεται η αρμόζουσα σημασία στις οικογενειακές αξίες,

Διαβάστε Περισσότερα