Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

Η διατήρηση ενός σταθερού εργατικού δυναμικού με υψηλό κίνητρο απόδοσης είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, ως εξωτερικά κίνητρα, για την παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς μία άμεση ή έμμεση αύξηση του μισθού συμβάλλει στη συνολική αίσθηση ασφάλειας και σκοπού μέσα στην εταιρεία. Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο έχει πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα και να εφαρμόζεται με τη

Διαβάστε Περισσότερα

Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης

Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μετανάστευσης και πώς επιδρά στον τοπικό πληθυσμό. Η μετανάστευση επηρεάζει την προσφορά εργασίας, καθώς διευρύνει τη δεξαμενή εργαζομένων σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση για εργασία, καθώς οι μετανάστες μεγεθύνουν τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Οι θετικές επιπτώσεις της νόμιμης μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής περιλαμβάνουν την

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να αντιμετωπίσεις το στρες της πτώχευσης

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις οικονομικές προκλήσεις που προήλθαν από την πανδημική κρίση έχουν οδηγήσει αρκετούς σε ανθρώπους στο χείλος της χρεωκοπίας. Πολλοί καταφεύγουν στη διαδικασία της πτώχευσης για να διασώσουν ό,τι μπορούν.  Το άγχος που οδηγεί στην πτώχευση μπορεί συχνά να είναι συντριπτικό και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που καταθέτουν

Διαβάστε Περισσότερα

Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην Ουκρανία;

Η αυξημένη αστάθεια κατά την κλιμάκωση της παρούσης κρίσης δείχνει ότι οι αγορές δεν είχαν προετοιμασθεί πλήρως ως προς την πιθανότητα σοβαρής σύγκρουσης. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ηγέτες εκτιμούν τα δεδομένα και λαμβάνουν αποφάσεις. Οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να ανέβουν υψηλότερα και οι οικονομίες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο θα βιώσουν σημαντικό πλήγμα της οικονομικής δραστηριότητας και σε τομείς εκτός της ενέργειας. Αν και είναι αδύνατο να αποτιμηθεί η ακριβής έκταση των γεωπολιτικών επιπτώσεων στις

Διαβάστε Περισσότερα

Οικονομικές αποδοχές σε διαφορετικά κράτη της Ευρώπης

Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ξένες χώρες για εύρεση εργασίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν πλήθος ακαδημαϊκών ή και άλλων προσόντων. Χωρίς να καταλάβει κανείς την οικονομική ορολογία, είναι όμως δύσκολο να υπολογίσει πώς αποτιμάται η σχέση εσόδων εξόδων σε μία ξένη χώρα και ποια είναι η σχέση των απολαβών του

Διαβάστε Περισσότερα

Ψηφιακή χρηματοοικονομία

Ως ακαδημαϊκός κλάδος η «ψηφιακή χρηματοοικονομία» (“computational finance”) αναφέρεται μερικές φορές και ως “χρηματοοικονομική μηχανική”, “οικονομικά μαθηματικά”, “μαθηματικά χρηματοοικονομικά” ή “ποσοτική χρηματοοικονομική”. Η ψηφιακή χρηματοοικονομία χρησιμοποιεί ευρέως τα εργαλεία των μαθηματικών, της στατιστικής και της πληροφορικής για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στα οικονομικά. Οι ψηφιακές υπολογιστικές μέθοδοι και τα μαθηματικά πίσω από αυτές έχουν γίνει όντως αναπόσπαστο μέρος του εκπληκτικού  κόσμου της σύγχρονης χρηματοοικονομικής πραγματικότητας. Το πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται η ψηφιακή χρηματοοικονομία χωρίζεται αδρά σε δύο μέρη, την πλευρά της πώλησης

Διαβάστε Περισσότερα

Τα μέτρα των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Η πανδημία της CΟVID-19, εξακολουθεί να επηρεάζει με πρωτοφανείς τρόπους την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ειδικότερα κατά το νέο κύμα της πανδημίας με την παραλλαγή Όμικρον. Σε μία χρονική περίοδο που όλοι οι πολίτες προσδοκούσαν την ύφεση της πανδημίας, αρκετές χώρες εφαρμόζουν εκ νέου αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα

Διαβάστε Περισσότερα

Παγκόσμιο χρέος

Κατά την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 αυξήθηκε το παγκόσμιο χρέος περισσότερο και από την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008–2009. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε για το 2020 αύξηση κατά 12% των χρεών των υπανάπτυκτων χωρών στα $860 δισ. Ο κόσμος μας δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο πολύ δανεισμένος όσο είναι σήμερα, έπειτα από ένα χρόνο μάχης κατά της πανδημίας. Ο δρόμος του δανεισμού φαίνεται ότι είναι ακόμη πολύ μακρύς. Κυβερνήσεις, εταιρείες και νοικοκυριά δανείστηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια για να αντισταθμίσουν το τεράστιο οικονομικό βάρος της πανδημίας, ανεβάζοντας

Διαβάστε Περισσότερα

Βέλτιστη κατανομή επενδύσεων

Η κορύφωση της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας και η ενίσχυση του πληθωρισμού ευνοούν επιλογές αξίας και ήπιων διακυμάνσεων. Βραχυπρόθεσμα η μεταβλητότητα πιθανόν να αυξηθεί, με τη νομισματική στήριξη σταδιακά να μειώνεται, ωστόσο διατηρείται η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς (με ορίζοντα 6 μηνών τουλάχιστον). Η ενίσχυση της κερδοφορίας και το σχετικώς χαμηλό επίπεδο αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων τροφοδοτούν τη ζήτηση για μετοχές στις

Διαβάστε Περισσότερα

Η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία

Στο σκηνικό που διαμορφώνεται κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την πανδημία, κύρια χαρακτηριστικά είναι η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική σταδιακής απόσυρσης των μέτρων στήριξης από τις Κεντρικές Τράπεζες. Η ανάκαμψη των παγκόσμιων οικονομικών μεγεθών φαίνεται ταχύτερη και ισχυρότερη της αρχικά εκτιμώμενης, ωστόσο είναι άνιση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο υψηλό 5,9% από

Διαβάστε Περισσότερα